Taajaman osayleiskaava 2040

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.9.- 7.10.2011, kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmisteluvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos nähtävillä 6.6.- 29.6. ja 30.7.-3.8.2012, kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Yleiskaavaluonnos
Yleiskaavamerkinnät
Yleiskaavaluonnos ilmakuvapohjalla
Yleiskaavaselostus
Valmisteluvaiheen vastineet, khal 7.10.2013, § 296

Valmisteluvaihe uudelleen nähtävillä 12.4.-14.5.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos nähtävillä 12.4.-14.5.2017, kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Yleiskaavaluonnos
Yleiskaavamerkinnät
Yleiskaavaselostus

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo 3.10.-2.11.2018:

Ehdotusaineisto nähtävillä 3.10.-2.11.2018, kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2018
Yleiskaavaehdotus 24.9.2018
Yleiskaavamerkinnät 24.9.2018
Teemakartat 1-7
Yleiskaavaselostus 24.9.2018

Vähäinen ehdotuksen nähtävilläolon jälkeinen muutos kunnanhallituksen 14.1.2019 mukaisesti:
Piriläntien ja Ollilantien liittymässä yleiskaavaehdotuksessa ollut AK-alue on muutettu AP-alueeksi.

Kunnanhallituksen käsittely 14.1.2019 § 4, linkki pöytäkirjaan
Yleiskaavakartta, vähäinen ehdotuksen nähtävilläolon jälkeinen muutos 15.1.2019
Yleiskaavamerkinnät, vähäinen ehdotuksen nähtävilläolon jälkeinen muutos15.1.2019
Kuuleminen 23.1.2019 lähetetyillä kirjeillä muutosalueen osallisille 15.2.2019 asti

Hyväksymisvaihe:

Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely 11.3.2019 (§14), linkki pöytäkirjaan

Yleiskaavan voimaantulo:

Kuulutus osittaisesta voimaantulosta 28.8.2019
Voimaan tullut osayleiskaavakartta merkintöineen

Kuulutus osayleiskaavan osan voimaantulosta 6.10.2021
Voimaan tullut osayleiskaavakartta merkintöineen
Teemakartat 1-7
Yleiskaavaselostus

Selvitykset:

Luontoselvitys 4.11.2013 (Airix Ympäristö)
Maisema ja viherverkko 18.3.2008 (Airix Ympäristö)
Mt847 Meluselvitys 9.4.2015 (Sito)
Liikennejärjestelmä ja sen kehittäminen 2.6.2017
Kaupallinen selvitys 14.6.2017
Raideliikennemeluselvitys 16.6.2017
Tärinäselvitys 1.6.2017

Lisätietoa

Yhteystiedot