Vuoden Nuori

Vuoden kempeleläinen nuori 2023 on Kaisla Hepoviita! Onnittelut Kaislalle!

Vuoden nuori on julkistettu 5.12.2023.
Vuoden nuoreksi valittava on aktiivinen toimija. Hän on muita huomioiva, ystävällinen ja reilu kaveri sekä yhteisistä asioista kiinnostunut, aloitteellinen ja aikaansaapa positiivinen toimija. Tämä voi tarkoittaa toimimista esimerkiksi koulun tai oppilaitoksen osallisuustoiminnassa tai vapaaehtoisena nuoriso- tai järjestötyössä. Vuoden nuoreksi on voinut ehdottaa kempeleläistä 13-18-vuotiasta henkilöä. 

Nuorisovaltuusto on käsitellyt saapuneet ehdotukset ja antanut oman ehdotuksensa vuoden nuoresta. Lopullisen valinnan vuoden nuoreksi tekivät nuorisopalvelujen päällikkö, Kempele Akatemian johtaja sekä sivistysjohtaja yhdessä nuorisovaltuuston kanssa.

.

Lisätietoja:
Nuorisopalvelujen päällikkö Sanna Tauriainen p. 050 3078 981 tai sanna.tauriainen@kempele.fi

Lisätietoa

Nuorisopalvelujen päällikkö

Sanna Tauriainen 
p. 050 307 8981 
sanna.tauriainen@kempele.fi

Postiosoite:
PL12
90441 Kempele

Käyntiosoite:
Kempele Akatemia
Honkasentie 15 A
90450 Kempele

Muut yhteystiedot

Nuorisopalvelujen arvot

Asiakaslähtöisyys

Vapaaehtoisuus

Luottamuksellisuus

Osallisuus

Samanarvoisuus

Nuorisopalvelut Instagramissa