Kempele-lisä (kuntalisä)

Kunnallinen kotihoidon tuki "Kempele-lisä"

Kempeleen kunta maksaa kotihoidon tuen lisäksi myös kunnallista kotihoidon tukea. Tuki maksetaan Kelan kautta kotihoidon tuen hoitorahan korotuksena. Tuki myönnetään automaattisesti kotihoidon tuen hakemisen yhteydessä.

Kotihoidon tuen kuntalisän (Kempele-lisän) kokeilu käynnissä 1.8.2023-31.7.2024

Kotihoidon tuen kuntalisä (Kempele-lisän)korotetaan ajalle 1.8.2023-31.7.2024 350 €/kk/perhe, kun alle 2-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Kotihoidontukea ja kuntalisää maksetaan vähintään yhden(1kk) kuukauden mittaiselta jaksolta. Jakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta. 

Lisätietoja kokeilusta:

Varhaiskasvatuksen järjestelmäasiantuntija
Maija Junnonaho
p.050 316 3737

Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela
p. 050 568 1907

Lapsi

Kiitokset kaikille kyselyyn osallistuneille! Arvonnan voitti Kerttu, onnea voittajalle! 

Kempele-lisä kokeiluun liittyen laaditaan selvitys kokeilun vaikutuksista helmikuun 2024 loppuun mennessä. Selvityksen laatii Finnish Consulting Group (FCG). Selvitys laaditaan yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa. Selvitystä varten marraskuussa 2023 toteutetaan Kempele-lisän käyttäjille kohdennettu kyselytutkimus ja haastatellaan kunnan viranhaltijoita sekä luottamushenkilöitä.

Perhe

Kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen ehdot Kempeleessä:
• kuntalisää maksetaan alle 2-vuotiaasta lapsesta
• kuntalisää maksetaan, jos vanhempi hoitaa sitä lasta, josta maksetaan kotihoidon tukea
• kuntalisää maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea
• kuntalisää ei makseta päällekkäin vanhempainpäivärahan kanssa

Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat:

- äitiysraha
- erityisraskausraha
-erityisäitiysraha
-raskausraha
-isyysraha
- vanhempainraha
-vanhempainraha
-osittaisena maksettava vanhempainraha
-osittainen vanhempainraha

Kotihoidon tuki (Lakisääteinen)

Alle 3-vuotiaan lapsen kotona hoitamista tukemaan tarkoitetun kotihoidontuen voi saada vanhempainrahakauden päätyttyä. Voit saada kotihoidon tukea myös perheen muista alle kouluikäisistä sisaruksista, jos heilläkään ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Et voi kuitenkaan saada tukea enää sen jälkeen, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta. Et voi saada kotihoidon tukea lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. 

Kempeleen kunta maksaa kotihoidon tuen lisäksi myös kunnallista kotihoidon tukea. Tuki maksetaan Kelan kautta kotihoidon tuen hoitorahan korotuksena. Tuki myönnetään automaattisesti kotihoidon tuen hakemisen yhteydessä.

Perheet hakevat kotihoidontukea kelalta, kuntalisä maksetaan kotihoidon tuen yhteydessä.

Kotihoidon tuen kuntalisän (Kempele-lisän) kokeilu käynnistyy ajalle 1.8.2023-31.7.2024. Kuntalisä korotetaan ajalle 1.8.2023-31.7.2024 350 €/kk/perhe, kun alle 2-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Kotihoidontukea ja kuntalisää maksetaan vähintään yhden(1kk) kuukauden mittaiselta jaksolta. Jakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta.

Kotihoidon tukea jo saavat perheet: uutta hakemusta Kelaan ei tarvitse tehdä. Kuntalisä korottuu automaattisesti korkeampaan euromäärään kokeilun alkaessa.

Uudet perheet, jotka eivät vielä saa kotihoidon tukea: kotihoidon tuen hakemus tehdään Kelaan. Kuntalisä maksetaan tällöin automaattisesti kotihoidon tuen yhteydessä.

Voit hakea tästä kokeilun seurantatutkimukseen mukaan

Kokeiluun ilmoittautumalla sitoutuu kokeiluun liittyvään arviointi ja seurantatutkimukseen. Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa, miten kotihoidontuen kuntalisä vaikuttaa perheiden halukkuuteen hoitaa alle 2-vuotiaita lapsia kotona varhaiskasvatuksen sijasta. Tarkoituksena on mm. selvittää kokeilun vaikutuksia varhaiskasvatuksen palveluverkkoon, talouteen ja henkilöstöresursseihin. Kokeiluun liittyvää tietoa hyödynnetään kotihoidon tuen kuntalisän kehittämisessä.

Lisätietoja kokeilusta:

Varhaiskasvatuksen järjestelmäasiantuntija
Maija Junnonaho
p.050 316 3737

Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela
p. 050 568 1907

Vauva