Koulun opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Koulussa opiskeluhuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. Opiskeluhuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta opiskeluhuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon palveluja.

Kouluterveydenhuolto lv. 2023–2024 Kirkonkylän koulussa

Terveydenhoitaja ja lääkäri tapaavat oppilaan terveystarkastuksissa säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

Terveystarkastukset tehdään kaikille 1.–3. ja 5.–9. luokkien oppilaille. Lääkärintarkastukset ovat osa laajaa terveystarkastusta, jotka tehdään 1., 5. ja 8. – luokan oppilaille. 4.luokkalaisille tarjotaan mahdollisuutta terveydenhoitajan tapaamiseen tarvittaessa, vanhemman harkinnan mukaan.

Pitkäaikaissairaudet

Oppilaan turvallisuuden takaamiseksi uudet pitkäaikaissairaudet, kuten epilepsia, astma ja diabetes, tulee ilmoittaa oppilaan opettajalle/luokanvalvojalle ja kouluterveydenhoitajalle heti lukuvuoden alussa.

Oppilaan sairastuminen

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, hänet ohjataan kotiin. Opettaja ilmoittaa vanhemmille kotiin lähdöstä. Näin pyritään välttämään turhia kontakteja ja mahdollisten infektioiden leviämistä.

Koulutapaturmissa ensiavun antaa ensisijaisesti tilanteessa läsnä oleva koulun henkilökuntaan kuuluva aikuinen. Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa Pihlajalinna Hiirosessa.

Sairastuneen lapsen hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti oppilaan huoltaja. Oppilaan sairauksien ja vapaa-ajan tapaturmien tutkimus ja hoito ovat perheiden vastuulla, ne eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon.

Parhaiten terveydenhoitajaan saa yhteyden Wilman kautta. Wilman kautta voi jättää myös soittopyyntöä.

Oppilas voi tulla kouluterveydenhoitajan avoimelle vastaanotolle ilman ajanvarausta ma - pe klo 11.30–12.30.

Koulutapaturmat


Koulussa, koulumatkalla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa kuten luokkaretkillä ja leirikoulussa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton (perusopetuslaki 34 §). Koulutapaturmana pidetään tapaturmaa, joka tapahtuu opetustyön aikana, välitunnilla tai muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa. Koulumatkalla tarkoitetaan koulun ja kodin välistä suorinta reittiä.

Mikäli koulumatkalla sattunut tapaturma on tapahtunut moottoriajoneuvolla tai toisena osapuolena on moottoriajoneuvo, kuuluvat nämä tapaturmat kyseisen ajoneuvon liikennevakuutuksen piiriin.

Kempeleen kunta on vakuuttanut perusopetuksen oppilaat, koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon kuuluvat sekä lukion opiskelijat OP-Pohjolassa.

Miten toimitaan koulutapaturman sattuessa?
Tapaturmasta on ilmoitettava viipymättä luokanopettajalle tai luokanohjaajalle sekä koulun kansliaan.
Koulut huolehtivat tapaturmailmoituksen täyttämisestä. Tapaturmailmoitus täytetään aina vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan.
Oppilas on ohjattava ensisijaisesti Pihlajalinna Hiiroseen, os. Kiilakivenkuja 1, 90250 Oulu. Ennen Pihlajalinna Hiiroseen menoa, soita Pohjola Terveysmestarille puh. 0100 5225, hän antaa tarkemmat toimintaohjeet. Tarvittaessa oppilas voidaan ohjata myös julkisen terveydenhoidon palvelujen piiriin kuten kouluterveydenhoitajalle, terveyskeskukseen tai keskussairaalaan tapaturman laadusta ja vakavuudesta riippuen. Hammastapaturmat hoidetaan julkisen sektorin kautta, Kempeleen terveyskeskuksessa. Pihlajalinna ei hoida hammastapaturmia.
Oppilaalle voidaan järjestää koulukuljetus, mikäli hänellä on lääkärintodistus, josta ilmenee tapaturmasta johtuva kuljetuksen tarve.
Mikäli huoltaja on maksanut koulutapaturmaan liittyviä laskuja, tekee hän suoraan korvaushakemuksen omilla pankkitunnuksillaan OP-Pohjolaan. Korvaushakemukseen huoltaja tarvitsee tapaturmaa koskevan vahinkotunnuksen, jonka hän saa koulusihteeriltä.
Jos oppilaan/opiskelijan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa koulupäivän jälkeen, on asiasta ilmoitettava mahdollisimman pian koululle.

Kouluilla koulutapaturmissa yhteyshenkilöinä ovat koulusihteerit.

Koulutoimistossa koulutapaturmissa yhteyshenkilöt Elina Siira p.050 316 9684 ja Hanne Väisänen p.040 128 6267.

Koko Kempeleen kuntaa koskevat kouluterveydenhoidon sivut

 

Kouluterveydenhuolto (Kirkonkylätalo, 1. kerros oppilashuollon tilat )
Riikka Väisänen (koululla ti-ke) 050 4636380

Luokat: 5A, 5C, 5F, 6C, 6E, 7C, 7D, 8A, 8B, 9A, 9C, 9J, 9N

Sanni Kaikkonen (koululla ma-ti, to-pe) 044 4972278

Luokat: 5B, 5D, 5E, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7E, 7F, 7N, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8J, 8M, 8N, 8T, 9B, 9D, 9E, 9M, 9T

Susanna Mikkonen (paikalla parillisen viikon ke-to ja parittoman viikon to-pe)

050 4636388

1.–4. luokat
Lepola Sanna koululääkäri, 7.-9. luokat yhteydet hoitajien kautta
Bur Hassan koululääkäri, 1.-6. luokat yhteydet hoitajien kautta
lisätietoja kouluterveydenhuollosta
Kuraattorit (Kirkonkylätalo, 1. kerros oppilashuollon tilat )
Heinikoski Anna-Maija (koululla ti-to) 050 4636678

0.-5. luokat

Kiiskilä Jenni 050 5921906

9. luokat  

Lehtosaari Heini (koululla ti-pe) 040 5653151
6.-8. luokat
Psykologi (Kirkonkylätalo, 1. kerros oppilashuollon tilat )
Veera Soini (koululla ma-pe)  040 6233280
 

Pohde 

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 040 671 3389

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9584

Yhteystiedot

Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.