Ajoneuvojen siirrot

Kempeleen kunta huolehtii hylättyjen ja katujen kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä katuverkolta, yleisiltä alueilta ja tilauksesta myös yksityisiltä alueilta.

Siirtokustannusten korvausvelvollisuus

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtämisestä ja säilyttämisestä aiheutuneet kustannukset lain (1508/2019) mukaisesti.

Ajoneuvon lunastaminen varikolta

Kunnan siirtämät ajoneuvot varastoidaan osoitteeseen Ekohaka 5, Kempele. Varastoon siirretty ajoneuvo on noudettavissa siirto- ja säilytyskustannusten maksua vastaan kunnallistekniikan 1.5.2021 vahvistettujen taksojen mukaisesti.

Kunnallistekniikan taksat (pdf)

Omistusoikeuden siirtyminen

Jos ajoneuvon omistaja tai haltija ei nouda ajoneuvoaan varastolta 30 päivän kuluessa siirtopäätöksen tiedoksisaannista, ajoneuvo siirtyy Kempeleen kunnan omistukseen. Kirjallinen siirtopäätös toimitetaan liikenneasioiden rekisteriin merkitylle ajoneuvon omistajalle tai haltijalle postitse. Jos ajoneuvon omistaja tai tämän osoite ei ole tiedossa, tieto siirrosta annetaan kuuluttamalla. Kuulutukset ovat nähtävillä kunnan verkkosivuilla julkaistuissa kuulutuksissa. 

Kempeleen kunnan kuulutukset