Ollilan kortteli 1016

Asemakaavahanke koskee Ollilan korttelin 1016 tontteja 8 ja 9. Suunnittelualueen laajuus on noin yhden hehtaarin. Asemakaavahankkeen tarkoitus on tarkistaa asemakaavamerkinnät vastaamaan korttelin toteutuneiden kauppa- ja asuintoimintojen nykyisiä ja tulevia tarpeita, osoittaa pysäköinti- ja ajojärjestelyt korttelissa tarkoituksenmukaisesti sekä tutkia täydennysrakentamisen sijoittuminen.