Poissaolot

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (POL 35§.) Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua (POL 26§).

• Tiedossa olevaa poissaoloa (erilaiset matkat tai tapahtumat) anotaan etukäteen kirjallisesti lomakkeella/Wilmassa. Luokanopettaja/luokanohjaaja myöntää poissaolon 1-5 päivää ja pidemmät poissaolot myöntää rehtori.
• Ennen luvan myöntämistä oppilaan on sovittava koulutehtävien hoitamisesta sekä poissaoloajalle. Tehtävät kerätään erilliselle poissaololomakkeelle.
• Huoltajien velvollisuus on huolehtia oppilaan opetuksesta ja tehtävien tekemisestä poissaoloaikana.
• Poissaolon täytyy olla asiallinen, hyväksytty syy. Et voi olla koulusta pois esimerkiksi työloman tai aikuiselle kuuluvan vastuun vuoksi.
• Luvattomaksi poissaolo katsotaan silloin, kun huoltaja ei ilmoita oppilaan poissaolosta tai jos oppilas on poissa yksittäisiltä oppitunneilta.
• Luvattomat poissaolot korvataan viikon sisällä tapahtuneesta

Oppilaan poissaolojen portaat

Myöhästymiset

  • Oppilaan velvollisuus on olla ajoissa oppitunnilla. Mikäli oppilas myöhästyy oppitunnilta, se merkitään Wilmaan.
  • Jos oppilas myöhästyy oppitunnilta ilman hyväksyttävää syytä yli 10minuuttia, joutuu oppilas joutuu korvaamaan poissaoloajan päivän päätteeksi opettajan osoittamalla tavalla (esim. läksyparkki).
  • Toistuvat myöhästymiset (7 krt) johtavat kasvatuskeskusteluihin.
  • Luokanopettaja/luokanohjaaja pitää kasvatuskeskustelun.

Rästikoe

Jos sinulla on ollut pätevä syy olla pois kokeesta, sinun on suoritettava väliin jäänyt koe seuraavaan keskiviikkoon mennessä siitä, kun olet palannut takaisin koulutyöhön. Rästikoe suoritetaan läksypajassa opettajan ohjeiden mukaisesti. Jos sinulla on kasautunut rästiin useampia kokeita, sovi niiden suorittamis-järjestyksestä opettajien kanssa. Jos jätät saapumatta rästikokeeseen, kokeen arvosana on hylätty neljä (4).

Pätevä syy poissaoloon kokeesta on:

  • Huoltajan ilmoittama sairauspoissaolo tai sairauden/terveyden hoitoon liittyvä poissaolo. Ilmoitus sairauspoissaolosta on toimitettava luokanohjaajalle koepäivän aamulla.
  • Luokanopettajan tai -ohjaajan/rehtorin hakemuksesta myöntämä loma-tms. poissaolo.

Rästitehtävät

Jos oppilas on myöhästynyt oppitunneilta lukuisia kertoja, ollut luvatta pois tunneilta, jättänyt toistuvasti läksynsä tekemättä tai muuten laiminlyönyt koulutehtävänsä, voidaan hänet kunnallisen kasvatuskeskustelu-periaatteiden mukaisesti määrätä tekemään korvaavia tehtäviä läksypajaan. Mikäli oppilaalta on jättänyt jokin tehtävän palauttamatta määräaikaan mennessä, voi opettaja määrätä oppilaan tekemään keskeneräisen tehtävän erikseen sovittavalla tavalla. Jos oppilas jättää tehtävän kokonaan tekemättä, on arvosana tehtävän osalta hylätty (4).  Läksypajamerkinnät täytyy hoitaa myös seuraavaan keskiviikkoon mennessä.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 040 671 3389

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9584

Yhteystiedot

Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.