Metsärinne, Karhunlenkki

Suunnittelualueen laajuus on noin 22 ha. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on päivittää Karhunlenkki-kokoojakatuun tukeutuva omakotitaloalue (AO) paremmin paikkaansa sopivaksi omakoti- ja paritalojen alueeksi (AO ja AP), jonka suunnittelussa on otettu huomioon olevat reitit ja alueen metsäluonto.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo- ja valmisteluvaihe: osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnosaineisto nähtävillä

Khall 16.12.2020 § 331

Kuulutus: Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen ja valmisteluvaiheen kuuleminen 30.12.2020.-29.1.2021

Selostusluonnos 17.12.2020

Liite 2: Ote rekisterikartasta

Liite 3: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.12.2020

Liite 4: Asemakaavaluonnos ja ote ajantasa-asemakaavasta 17.12.2020

Viitesuunnitelma - Hanna Jokela: Metsäkylä, pientalosuunnitelma Kempeleen Metsärinteelle, 2019

Luontoselvitys, Metsärinteen asemakaavan laajennusalue (Pöyry, 2018, täyd. 2019)

Ketolanperän osayleiskaavan ympäristöselvitykset (Air-ix, 2006): luontoselvitys 2006, analyysikartat

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo 3.3.-2.4.2021

khall 22.3.2021 § 54

Kuulutus: Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

Selostusehdotus

Liite 4: Asemakaavaehdotus

Liite 5: Valmisteluvaiheen kuulemisen palautteet ja vastineet

Rakennustapaohje

Muistutuspohja

Luontoselvityksen linnustolausunto, Afry 2021

Kaavan hyväksyminen

Kunnanhallituksen hyväksymiskäsittely 26.4.2021 §146

Valtuuston hyväksymiskäsittely 3.5.2021 §31

Kaavan voimaantulo

Kuulutus voimaantulosta 23.6.2021