Linnakaarron itäpuoli, Linnakangas

Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on tutkia Linnakankaan asuinalueen laajentamista Linnakaarron itäpuolella. Asemakaavatyössä tutkitaan tieliikenneyhteystarpeet sekä moottorikelkkareitin uudelleen linjaus. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan luontoselvityksen mukaiset luontokohteet sekä olevat virkistysreitit. 

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen:

Vireilletulo: Linkki kunnanhallituksen 26.8.2019 § 235 pöytäkirjaan
Kuulutus: Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 4.9.-4.10.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2019
Lomake mielipiteelle

Valmisteluvaihe:

Kuulutus: Luonnoksen nähtäville asettaminen 30.12.2020 - 29.1.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.12.2020
Otteet kaavayhdistelmästä ja rekisterikartasta
Kaavaluonnos 10.12.2020
Kaavaselostus 12 / 2020

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (huom. pidennetty nähtävilläoloaika):

Kuulutus: Ehdotuksen nähtäville asettaminen 24.3. - 23.4.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.3.2021
Kaavaehdotuskartta 3.3.2021
Rakennemalli kaavayhdistelmän ja ilmakuvan päällä
Kaavaselostus 3 / 2021
Rakennustapaohje 3 / 2021
Valmisteluvaiheen nähtävilläolon palautteet ja vastineet

Hyväksymisvaihe:

Kunnanhallituksen käsittely 24.5.2021 §195 , linkki pöytäkirjaan.
Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely 7.6.2021 §47 , linkki pöytäkirjaan.


Asemakaavan voimaantulo:

Voimaantulokuulutus 4.8.2021

Selvitykset:

Rakennettavuus- ja sulfaattimaaselvitys, Pöyry 2019
Luontoselvitys, Pöyry 2018
Linnustoselvitys, Kosteikkomaailma 2020

Lisätietoa

Lisätietoja

Kaavoittaja Kaija Muraja
050 3163 769
kaija.muraja(at)kempele.fi
tai
kaavoitus(at)kempele.fi 

Kaavan laatija Iikka Ranta
040 763 1061
iikka.ranta(at)sweco.fi

Yleisötilaisuus

Kutsu yleisötilaisuuteen

Kempeleen kunnan kaavoitus kutsuu kuntalaiset virtuaaliyleisötilaisuuteen, jossa esitellään asemakaavaluonnos.

Yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 13.1.2021 klo 17-18.30 koronatilanteen vuoksi etäyhteyksin Teams-palvelulla. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan etukäteen kaavoituksen sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@kempele.fi. Ilmoittautuneille toimitetaan sähköpostitse osallistumisohjeet ja liittymislinkki tilaisuutta edeltävänä päivänä. Osallistumiseen tarvitaan tietokone tai älypuhelin sekä nettiyhteys. Tervetuloa!