Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Sisältö

Varhaiskasvatusmaksut

Lasten kunnallisesta varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perhekoon, perheen bruttotulojen ja varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan. Maksu peritään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana mikäli varhaiskasvatus on alkanut ennen elokuun loppua. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Lisätietoa varhaiskasvatusmaksun perimisestä ja maksun määrään vaikuttavaista tekijöistä

Kuukausimaksujen määräytyminen muuttuu 1.8.2020 alkaen

1.8.2020 lähtien perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 288 €/kk.Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 144 €/kk, 50 % nuorimman lapsen maksusta.Seuraavista perheen lapsista peritään korkeintaan 58 €/kk, 20 % nuorimman lapsen maksusta.Pienin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 €.
Muutoksista on koottu taulukko, josta voi tarkistaa tulorajat sekä ennen 1.8.2020 että siitä eteenpäin.

Tuntiperusteiset maksuluokat

Kempeleessä on käytössä tuntiperusteinen asiakasmaksuperintä kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Hoitoaikaan perustuvan laskutuksen myötä perheet voivat varata ja käyttää varhaiskasvatuksen palveluja omien vaihtelevien tarpeiden mukaisesti. Perheet tekevät sopimuksen hoitoaikaperusteisesta palveluntarpeesta päiväkodin tai perhepäivähoidon johtajan kanssa vähintään viidelle kuukaudelle päivähoitopäätöksen saatuaan / hoitosuhteen alkaessa. Sopimus astuu voimaan allekirjoituskuukauden alusta lukien ja sitä ei voi tehdä takautuvasti.

Sopimuksessa valitaan lapselle maksuluokka, mikä määrittää lapsen käytössä olevan kuukausittaisen tuntimäärän. Kuukausimaksu määräytyy sovitun hoitoajan (maksuluokan) mukaan. Sopimus voidaan muuttaa tai irtisanoa kesken sopimuskauden perustellusta syystä (perhe- opiskelu- tai työtilanteen muuttuminen). Sopimusta muutetaan myös, mikäli perhe toistuvasti ylittää valitsemansa hoitoajan.
Maksuluokkaa valittaessa on suositeltavaa jättää hieman ”pelivaraa”, jotta yllättävät muutokset perheen aikatauluissa eivät johda maksuluokan ylitykseen. Lapsen hoitoajat ilmoitetaan Tietoedun kautta etukäteen.

Muutoksista on koottu taulukko, josta löytyy tuntiluokat, niiden perusteella määräytyvät maksut sekä hoitopäivän keskimääräinen pituus. Taulukot ovat erikseen 1.8.2020 lähtien sekä 31.7.2020 asti.

Tulotietojen ilmoittaminen

Täytetty ja allekirjoitettu tuloselvityslomake ja tarvittavat tositteet on toimitettava mahdollisimman pian hoidon alettua varhaiskasvatuksen palvelusihteereille. (Osoitetiedot löytyvät kohdasta Tulotietojen toimitus). Lähetykseen tulee laittaa tieto lapsen hoitopaikasta.
Yksityisessä päiväkodissa aloittavien lasten vanhempien tuloselvitys on tehtävä viimeistään sen kuukauden alussa, jolloin hoito alkaa

Tositteita ei suositella toimitettavaksi, jos korkeimman maksun bruttotuloraja ylittyy (taulukko sivun alussa). Tuloselvityslomake on silti syytä toimittaa ja antaa sillä suostumus korkeimpaan maksuun. 
Suuntaa antavan arvion kokoaikaisen kunnallisen varhaiskasvatusmaksun määrästä voit tarkistaa maksulaskurista.

Suostumus korkeimpaan maksuun tehdään palauttamalla Tuloselvitys-lomake merkiten ruksi kohtaan ”En toimita tuloselvitystä, hoitomaksun saa periä korkeimman maksun mukaan.” Kun lapsella on voimassaoleva hoitosuhde, on suostumus korkeimpaan maksuun mahdollista tehdä Kempeleen kunnan nettisivulla olevan Päivähoidon sähköiset palvelut -asioinnin kautta. 

Päivähoitomaksu määräytyy korkeimpaan maksuun, mikäli tulotietoja ei toimiteta tai ne ovat puutteelliset. Tulotiedot toimitetaan molemmilta avio- tai avopuolisoilta samanaikaisesti.

Bruttopalkkaan lisätään 3,85 %:n tai 5 %:n lomarahan osuus riippuen työnantajasta.

Lisätietoa tuloista varhaiskasvatusmaksua määritettäessä. 

Tulotietojen toimitusosoitteet
Postitusosoite: Kempeleen kunta, Varhaiskasvatus, PL 12, 90441 Kempele tai käyntiosoite: Vihikari 10.
Tuloselvityksen liitteineen voi myös jättää kunnalliseen päiväkotiin suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen merkintä esim. Tulotiedot päivähoitomaksua varten.
Tulotiedot voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen paivahoito(a)kempele.fi. Salatun sähköpostiviestin lähettäminen tapahtuu Turvasähköpostiin tarkoitetun www-sivuston kautta, sivuston antamia ohjeita noudattaen. Salatut sähköpostit lähetetään osoitteeseen paivahoito(a)kempele.fi.s.

Muutokset maksupäätökseen sekä maksun perimättä jättäminen ja alentaminen

Muutosta tulotietojen perusteella tehtyyn maksupäätökseen tai erääntyneen /erääntyneiden laskun/laskujen maksuaikataulusta sopimiseen voi hakea ottamalla yhteyttä päivähoidon sihteereihin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 13 §:n mukaan päivähoidosta määrättyä maksua voidaan alentaa tai jättää perimättä perheen taloudellisesta tilanteesta johtuen. Asian hoitamiseksi asiakas voi ottaa yhteyttä alueen sosiaalityöntekijään (Kempeleen sosiaalipalvelut)

Lisätietoja päivähoitomaksuista ja niiden määräytymisestä:
kunnan itäpuolen kunnallinen ja yksityinen päivähoito Sinikka Leinonen puh. 044 4972 311, sinikka.leinonen(a)kempele.fi.
kunnan länsipuolen kunnallinen ja yksityinen päivähoito Päivi Oksanen puh. 044 4972 312, paivi.oksanen(a)kempele.fi.