Yksityinen perhepäivähoitaja ja kotiin palkattu hoitaja

Yksityinen perhepäivähoito on yksityisen henkilön korvausta vastaan harjoittamaa lasten varhaiskasvatustoimintaa. Tällöin hoitaja tekee varhaiskasvatuslain mukaisen ilmoituksen kunnalle. Kunta hyväksyy palvelun tuottajan ja ilmoittaa hänet Kelan rekisteriin tuen saajaksi. Palvelun tuottaja ja perhe sopivat keskenään palvelun ehdoista ja hakevat yhteistyössä yksityisen hoidon tukea ja kunnallista yksityisen hoidon tukea Kelalta. Tuki maksetaan suoraan palveluntuottajalle.

Hoitajan palkkaaminen kotiin

Perhe voi palkata myös kotiin hoitajan. Tällöin perhe toimii työnantajana ja vastaa työnantajan velvoitteista. Perheen tulee tehdä ennakonpidätys maksamastaan palkasta hoitajan verokortin mukaan. Lisäksi tulee maksaa sosiaaliturvamaksu ja huolehtia lakisääteisistä vakuutusmaksuista, joita ovat työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu, tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuista perhe huolehtii koko palkan osalta, myös Kelan maksamasta tuen osuudesta.

Kunta hyväksyy hoitajan ennen kuin vanhemmat toimittavat hakemuksen Kelalle. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hoitaja on täysi-ikäinen eikä saman perheen jäsen. Hakeminen tapahtuu Kelan lomakkeilla.

Toimintaohje palkatessa hoitaja kotiin

  1. Perhe tekee työsopimuksen työntekijän kanssa ja täyttää Kelan lomakkeen "Selvitys: lasten yksityisen hoidon tuki" (WH 2).

  2. Perhe ottaa yhteyttä perhepäivähoidon ohjaajaan ja sopii ajan tapaamisesta. Tapaamisessa on oltava mukana edellä mainitut lomakkeet täytettynä. (Aini Lukkari 050 4636 340)

  3. Perhe tekee hakemuksen yksityisen hoidon tuesta Kelan lomakkeella: Lapsiperheet "Lasten kotihoidon tuki/Lasten yksityisen hoidon tuki" (WH 1).

  4. Perhe toimittaa edellä mainitut lomakkeet Kelalle.

Lakisääteinen hoidon tuki

  • Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki: Jos lapsen varhaiskasvatusaika on yli 25 tuntia viikossa, maksetaan hoitorahaa 172,25 €/lapsi/kk + tulosidonnainen hoitolisä enintään 144,85 €/lapsi/kk. Jos lapsen varhaiskasvatusaika on enintään 25 tuntia viikossa, maksetaan hoitorahaa 63,38 €/lapsi/kk + tulosidonnainen hoitolisä puolitettuna.
  • Kunnallinen yksityisen hoidon tuki: Jos lapsen varhaiskasvatusaika on yli 25 tuntia viikossa, maksetaan kunnallista yksityisen hoidon tukea 250 €/lapsi/kk. 


Tukea ei makseta heinäkuulta.

Lisätietoja saa osoitteesta www.kela.fi.