Metsärinteen kosteikot

Kempeleessä on käynnissä Hulevedet hallintaan kolmistaan -hanke, jossa suunnitellaan ja toteutetaan hulevesikosteikkoja.

Rakenteet toimivat osana myös muiden valumavesien käsittelyä, jolloin ne vaikuttavat myönteisesti virtaamien hallintaan, tulvien hillintään sekä kiintoaineen ja ravinteiden talteenottoon. Hulevesiratkaisut toimivat hulevesien hallinnan esimerkkeinä, joita muut kaupungit ja kunnat voivat käyttää vastaavissa tarkoituksissa.

Hanke on Ylivieskan, Raahen ja Kempeleen yhteishanke, jota hallinnoi Ylivieskan kaupunki. Hulevedet hallintaan kolmistaan -hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön vesien- ja merenhoidon sekä ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta. Hanke kestää 30.11.2020 saakka.

Lisätietoa ja ajankohtaista tietoa Hulevedet hallintaan kolmistaan -hankkeesta

Kempeleessä rakennetaan kaksi hulevesikosteikkoa Metsärinteen asuinalueelle kesä-heinäkuun aikana 2020.

Kosteikkosuunnitelma

Lisätietoa

Yhteystiedot

Kunnanpuutarhuri
Paula Taskila
etunimi.sukunimi@kempele.fi
050 3169 669

Kunnallistekniikan työnjohtaja
Laura Tornberg
etunimi.sukunimi@kempele.fi
044 497 2512