Avustukset

Päivitetty 13.4.2023 klo 13.30

Kempeleen kunta voi tukea harraste- ja kilpailutoimintaa sponsorisopimusten, toiminta-avustusten ja Kempele-palkinnon kautta.

Kunnanhallituksen päättämien myöntämisperusteiden mukaisesti urheiluseurojen toiminta-avustukset ja yhteisöjen avustukset ovat julkisessa haussa vuosittain. Avustusta saa vuosittain noin 10 seuraa ja muiden yhdistysten määrä vaihtelee 20-25 välillä.

Hallintosäännön mukaisesti kunnanhallitus päättää avustusten saajista kuultuaan yhteisöllisyysvaliokuntaa.

Avustusta saavan urheiluseuran tulee olla rekisteröity Kempeleeseen.

Haettavaksi julistaminen ja hakuaika

Kempeleen kunnanhallitus julistaa rekisteröityjen urheiluseurojen toiminta-avustukset vuodelle 2023 haettavaksi. Haun määräaika on 15.5.2023 klo 15:00.

Vuonna 2023 urheiluseurojen toiminta-avustuksiin on varattu 70 000 euroa, joka jaetaan hakemusten kesken pisteytyskriteereihin perustuen.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa kunnan verkkosivuilla ilmoitettuun määräpäivään mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kempele.fi. Sähköpostiviestin pyydetään otsikoimaan ’Urheiluseurojen toiminta-avustukset’. Mikäli sähköpostitoimitus ei ole mahdollinen, avustushakemuksen voi toimittaa kirjeellä osoitteeseen Kempeleen kunta, Kunnanhallitus, PL 12, 90441 Kempele. Kuoreen on tehtävä merkintä ’Urheiluseurojen toiminta-avustukset’.

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Toni Saranpää, puh. 044 497 2238 tai sähköpostilla toni.saranpaa@kempele.fi.

Hakulomake

Avustusehdot

Pisteytyskriteerit 

Järjestöjen ja yhteisöjen avustukset koskevat muita yhteisöjä kuin urheiluseuroja, joille on laadittu omat myöntämisperusteet. Avustus on tarkoitettu yhteisön toiminnan tukemiseen. Avustuksen saajan tulee olla kempeleläinen yhteisö tai yhdistys.

Vuonna 2023 järjestöavustuksiin on varattu 30 000 €.

Avustusta on haettava kunnan avustuslomakkeella. Muulla kuin kunnan avustuslomakkeella haetut avustukset hylätään. Yhteisöjen ja yhdistysten tulee pyydettäessä esittää edellisen vuoden toimintakertomus/kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja hakemuslomakkeessa mahdollisesti edellytetyt liitteet.

Hakijan toimittamien väärien tai puutteellisten tietojen perusteella myönnetyt tuet voidaan periä takaisin osittain tai kokonaan.

Tuen myöntäminen edellyttää, ettei hakija ole laiminlyönyt veroja tai muita lakisääteisiä maksuja eikä hakijalla ole olennaisia maksuhäiriöitä.

Hakuteema

Vuoden 2023 hakemuksissa arvostetaan ehdotuksia, jotka pyrkivät lisäämään yhteisöllisyyttä Kempeleessä.

 

Haettavaksi julistaminen ja hakuaika

Kempeleen kunnanhallitus julistaa järjestöjen ja yhteisöjen avustukset vuodelle 2023 haettavaksi. Haun määräaika on 15.5.2023 klo 15:00.

Hakemus tulee liitteineen toimittaa kunnan verkkosivuilla 15.5.2023 klo 15:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kempele.fi. Sähköpostiviesti pyydetään otsikoimaan ’Avustushakemus’. Mikäli sähköpostitoimitus ei ole mahdollinen, avustushakemuksen voi toimittaa kirjeellä osoitteeseen Kempeleen kunta, Kunnanhallitus, PL 12, 90441 Kempele. Kuoreen on tehtävä merkintä ’Avustushakemus’.

Hakemuksesta tulee ilmetä, mihin tarkoitukseen avustusta haetaan. Yhteisöjen ja yhdistysten tulee pyydettäessä esittää edellisen vuoden toimintakertomus ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelma.

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Toni Saranpää, puh. 044 497 2238 tai sähköpostilla toni.saranpaa@kempele.fi.

Hakulomake 2023 

Kempele-palkinto on vuosittain jaettava tunnustuspalkinto. Palkintoja on kahdenlaisia: Kempele-kulttuuripalkinto ja Kempele-urheilupalkinto. Niiden myöntämisperusteena on aktiivinen toiminta, vuoden aikana saavutettu erinomainen taso urheilun, taiteen tai muun kulttuurin alalta ja merkittävä kunnalle tuotettu julkisuus.

Palkinnon saajan tulee olla kempeleläinen henkilö, järjestö tai yhteisö. Aloitteen Kempele-palkinnon saajasta voi tehdä esim. yksityinen henkilö, yhteisö tai kunnallinen toimielin.

Lisätietoa Kempele-palkinnoista

Kempeleen kunnan sponsoroinnin lähtökohtana on yhteistyökumppanin tuoma myönteinen julkisuus Kempeleen kunnalle. Yhteistyökumppani sitoutuu sopimuksessa tuomaan esille Kempeleen kunnan brändi-ilmettä. Kempeleen kunnan markkinoinnin tärkeimpiä osa-alueita ovat: elinkeino- ja yritysmarkkinointi, asukasmarkkinointi, kulttuuri- ja vapaaajan palvelujen markkinointi sekä matkailumarkkinointi.

Kunnan sponsorointikohteisiin kuuluvat erilaiset liikuntaa ja terveitä elintapoja edistävät kempeleläiset urheilu- ja liikuntatoimijat, kulttuuriryhmät, tapahtumat, järjestöt ja muut sponsorointiin soveltuvat kohteet, joilla katsotaan olevan kuntaa hyödyttävä vaikutus. Yksilölajien edustajien tulee edustaa pääsääntöisesti Kempelettä, kempeleläistä seuraa tai yhdistystä. Yksilölajien edustajia voidaan tukea vain, jos henkilö urheilee vähintään SMtasolla. Edellä mainittu koskee myös kunnan omaa henkilöstöä.

Kunnan sponsoroinnista laaditaan kirjallinen sopimus. Kirjallinen sopimus varmistaa, että kumpikin osapuoli on ymmärtänyt ehdot. Näin vältytään mahdollisilta epäselvyyksiltä tai väärinkäsityksiltä. Sponsorointisopimus on yhteistyösopimus. Sopimukseen merkitään niin sponsoroitavan velvoitteet kuin myös sponsorina kunnan velvollisuudet. Sopimuksessa määritellään mahdollisimman yksityiskohtaisesti annettavan avun/tuen laatu sekä määrä. Apu voi olla aineetonta; verkkomainontaa tai -promootiota, kunnan resurssien käyttöä esimerkiksi tietoteknisissä tai markkinoinnillisissa asioissa.

Jos aiot tehdä ehdotuksen sponsorisopimuksesta, niin sinun on suositeltavaa olla etukäteen yhteydessä hallintojohtaja Toni Saranpäähän, puh. 044 497 2238.

Sponsorointisopimuksen periaatteet (pdf)

Sponsorointisopimuslomake (pdf)

Lisätietoa