Oppilashuolto

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Opiskeluhuollossa kuraattorin ja psykologin pääasiallinen tehtävä on koulu- ja oppilaitosyhteisön psyykkisten ja sosiaalisten valmiuksien edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Kuraattori ja psykologi ovat myös yksittäisen oppilaan/opiskelijan tukena ihmissuhteisiin, oppimiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen ja tapahtuu ensisijaisesti monialaisesti oppilaan/opiskelijan ja hänen läheistensä sekä häntä opettavien kanssa. Oppilaat ja opiskelijat, heidän läheisensä sekä opetushenkilöstö voivat olla yhteydessä kuraattoriin ja psykologiin puhelimitse ja Wilmassa, mieluiten jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Järjestämme tapaamisia myös videovastaanotolla ja puhelimitse. Huolehdithan, että saavut kasvokkain tapahtuvalle tapaamiselle vain terveenä. Ennen tapaamista, muista pestä kädet. Seuraa kuraattoreja ja psykologeja instassa!

Kuraattori Pia Kovalainen 040 487 3161 

Psykologi Elina Sirviö 040 624 9780 (ma-to)

Kouluterveydenhuolto lv.2021-2022 Ketolanperän koulussa

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työskentelemme luottamuksellisesti yhdessä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Terveydenhoitaja ja lääkäri tapaavat oppilaan terveystarkastuksissa säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Terveystarkastukset tehdään kaikille 1.-3. ja 5.-9. luokkien oppilaille. Lääkärintarkastukset ovat osa laajaa terveystarkastusta, jotka tehdään 1., 5. ja 8. – luokan oppilaille.

4.luokkalaisille tarjoamme terveydenhoitajan tapaamista tarvittaessa, vanhemman harkinnan mukaan.

Pitkäaikaissairaudet

Oppilaan turvallisuuden takaamiseksi uudet pitkäaikaissairaudet, kuten epilepsia, astma ja diabetes, tulee ilmoittaa oppilaan opettajalle/luokanvalvojalle ja kouluterveydenhoitajalle heti lukuvuoden alussa.

Oppilaan sairastuminen

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi kouluun ei pidä tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän hänet siirretään erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen mahdollista koronatestausta varten.

Lääkärin hoitoa vaativissa tilanteissa huoltajat varaavat ajan terveyskeskukseen. Omalääkäri hoitaa oppilaiden sairaudet, jotka tarvitsevat lääkärinhoitoa. Koululääkärillä ei ole sairasvastaanottoa.

Sairastuneen lapsen hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti oppilaan huoltaja. Oppilaan sairauksien ja vapaa-ajan tapaturmien tutkimus ja hoito ovat perheiden vastuulla, ne eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon.

Koulutapaturma

1. Tapaturmasta on ilmoitettava viipymättä luokanopettajalle tai luokanohjaajalle sekä koulun kansliaan.

2. Koulut huolehtivat tapaturmailmoituksen täyttämisestä. Tapaturmailmoitus täytetään aina vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan.

3. Oppilas ohjataan ensisijaisesti Pohjola Sairaalaan, os. Kiilakivenkuja 1, 90250 Oulu, p. 010 257 8100. Tarvittaessa oppilas voidaan ohjata myös julkisen terveydenhoidon palvelujen piiriin kuten kouluterveydenhoitajalle, terveyskeskukseen tai keskussairaalaan tapaturman laadusta ja vakavuudesta riippuen.

4. Oppilaalle voidaan järjestää koulukuljetus, mikäli hänellä on lääkärintodistus, josta ilmenee tapaturmasta johtuva kuljetuksen tarve.

5. Mikäli huoltaja on maksanut koulutapaturmaan liittyviä laskuja, tekee hän suoraan korvaushakemuksen OP-Pohjolaan.

Ketolanperän koulun terveydenhoitaja:

Arja Nättinen p. 040 1832856

paikalla koululla parittoman viikon torstaisin klo 8-11:30

Parhaiten terveydenhoitajan tavoittaa Wilman kautta

 

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584