Oppilashuolto

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Opiskeluhuollossa kuraattorin ja psykologin pääasiallinen tehtävä on koulu- ja oppilaitosyhteisön psyykkisten ja sosiaalisten valmiuksien edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Kuraattori ja psykologi ovat myös yksittäisen oppilaan/opiskelijan tukena ihmissuhteisiin, oppimiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen ja tapahtuu ensisijaisesti monialaisesti oppilaan/opiskelijan ja hänen läheistensä sekä häntä opettavien kanssa. Oppilaat ja opiskelijat, heidän läheisensä sekä opetushenkilöstö voivat olla yhteydessä kuraattoriin ja psykologiin puhelimitse ja Wilmassa, mieluiten jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Järjestämme tapaamisia myös videovastaanotolla ja puhelimitse. Huolehdithan, että saavut kasvokkain tapahtuvalle tapaamiselle vain terveenä. Ennen tapaamista, muista pestä kädet. Seuraa kuraattoreja ja psykologeja instassa!

Kuraattori Kaisa Vanninen 040 658 9819

Psykologi Jukka Heikkilä 040 624 9780 

Kouluterveydenhuolto lv.2023-2024 Ketolanperän koulussa

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työskentelemme luottamuksellisesti yhdessä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Terveydenhoitaja ja lääkäri tapaavat oppilaan terveystarkastuksissa säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

Terveystarkastukset tehdään kaikille 1.-3. ja 5.-9. luokkien oppilaille. Lääkärintarkastukset ovat osa laajaa terveystarkastusta, jotka tehdään 1., 5. ja 8. – luokan oppilaille.

4.luokkalaisille tarjoamme terveydenhoitajan tapaamista tarvittaessa, vanhemman harkinnan mukaan.

Pitkäaikaissairaudet

Oppilaan turvallisuuden takaamiseksi uudet pitkäaikaissairaudet, kuten epilepsia, astma ja diabetes, tulee ilmoittaa oppilaan opettajalle/luokanvalvojalle ja kouluterveydenhoitajalle heti lukuvuoden alussa.

Oppilaan sairastuminen

Lääkärin hoitoa vaativissa tilanteissa huoltajat varaavat ajan terveyskeskukseen. Omalääkäri hoitaa oppilaiden sairaudet, jotka tarvitsevat lääkärinhoitoa. Koululääkärillä ei ole sairasvastaanottoa.

Sairastuneen lapsen hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti oppilaan huoltaja. Oppilaan sairauksien ja vapaa-ajan tapaturmien tutkimus ja hoito ovat perheiden vastuulla, ne eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon.

Koulutapaturma

1. Tapaturmasta on ilmoitettava viipymättä luokanopettajalle tai luokanohjaajalle sekä koulun kansliaan.

2. Koulut huolehtivat tapaturmailmoituksen täyttämisestä. Tapaturmailmoitus täytetään aina vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan.

3. Oppilas ohjataan ensisijaisesti Pihlajalinna Hiiroseen, os. Kiilakivenkuja 1, 90250 Oulu. Ennen Pihlajalinna Hiiroseen menoa, soita Pohjola Terveysmestarille puh. 0100 5225. Tarvittaessa oppilas voidaan ohjata myös julkisen terveydenhoidon palvelujen piiriin kuten kouluterveydenhoitajalle, terveyskeskukseen tai keskussairaalaan tapaturman laadusta ja vakavuudesta riippuen.

4. Oppilaalle voidaan järjestää koulukuljetus, mikäli hänellä on lääkärintodistus, josta ilmenee tapaturmasta johtuva kuljetuksen tarve.

5. Mikäli huoltaja on maksanut koulutapaturmaan liittyviä laskuja, tekee hän suoraan korvaushakemuksen OP-Pohjolaan.

Ketolanperän koulun terveydenhoitaja:

Arja Nättinen p. 040 1832 856 (paikalla parittoman viikon ke aamupäivä)

Parhaiten terveydenhoitajan tavoittaa Wilman kautta.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 040 671 3389

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9584

Yhteystiedot

Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.