Kirkonkylätalo

Kirkonkylätalo kohoaa alueen lasten ja nuorten uudeksi yhteiseksi kasvukeskukseksi

Kirkonkylätaloon sijoittuu Kirkonkylän päiväkoti 220 lapselle, Kirkonkylän koulu 960 oppilaalle, keskuskeittiö, kunnan päätearkisto ja Kirkonkylän alueen nuorisotilat. Talon ensimmäisen vaiheen valmistuttua 12/2023 siellä työskentelee noin 180 aikuista. Talon toiminta rakentuu yhtenäisen toimintakulttuurin ja jaetun johtajuuden periaatteille.

Talo on kolmikerroksinen ja sen pohjaratkaisu on selkeä. Eri-ikäisten toimintatilat ovat lähellä toisiaan kerroksissa. Talo on suunniteltu kengättömäksi. Päiväkodin ja koulun moduuleihin on omat sisäänkäyntinsä. Kenkäeteiset sijaitsevat heti sisäänkäyntien jälkeen. Vaateaulat ovat kerroksissa.

Joustavuutta ja yksilöllisiä mahdollisuuksia oppimiseen

Kirkonkylän koulun tilat rakentuvat oppimisen moduuleista. Moduuli koostuu aina aineryhmän tai vuosiluokan opetustiloista ja oppimisen torista. Oppimisen tori sijaitsee moduulin keskiössä ja sen ympärille sijoittuvat luokkatilat. Oppimisen torit toimivat opetuksessa mm. jakotiloina sekä joustavina oppimisen ja kokoontumisen alueina. Tilojen toiminnallisena ajatuksena on muunneltavuus ja muuntojoustavuus.

Kirkonkylän koulusta tulee vuosiluokilla 1-4 nelisarjainen ja vuosiluokilla 5-9 kuusisarjainen. Luokanopetuksen tilat muodostuvat luokkapareista, joiden välillä on avattava siirtoseinä. Toisesta luokkaparin luokasta on avattuus myös oppimisen torille.

Aineenopetuksen luokkatilat sijaitsevat aineryhmittäin lähellä toisiaan oppimisen torin äärellä. Yhdessä oppimista ja tekemistä aineen opetuksessa edistää joko siirtoseinä tai pariovi luokkien välissä sekä yhteinen oppimisen tori.

Kirkonkylän koulun erityisen tuen tilat ja ryhmätilat sijoittuvat vuosiluokkien ja aineenopetuksen moduuleihin lähelle oppilaita.

Päiväkoti

Päiväkoti on 12-ryhmäinen ja tilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee kuusi pienimpien lasten ryhmää (0-4 v) ja toisessa kerroksessa kuusi isompien lasten ryhmää (4- 5 v ja esiopetus). Esiopetuksen ja alkuopetuksen tilat ovat lähellä toisiaan, jotta yhteistyö olisi helppoa. Yhden ryhmän tilakokonaisuuteen kuuluu ryhmähuone, lepohuone sekä eri teemoilla olevat kaikille yhteiset pienryhmätilat. Lisäksi pyrimme hyödyntämään käytävä ja aulatiloja oppimisympäristönä.

”Ruokahuoltoa koko kunnan toimipisteisiin.”

Kirkonkylätaloon rakentuvat tilat kunnan uudelle keskuskeittiölle. Uusien tilojen sekä nykyaikaisten laitteiden myötä pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä laadukkaammin.

Valmistuessaan uudesta keskuskeittiöstä lähtevät ateriat kaikkiin kunnan päiväkoteihin ja kouluihin. Lounasta valmistetaan 5000 annosta/päivä.

Lisätietoa hankkeesta

Tuomo Perälä, tekninen johtaja

  • Kempeleen kunta,
    Vihikari 10 90440 Kempele
  • puh. +358 50 416 9922,
  • tuomo.perala@kempele.fi