Oppilashuolto

Oppilashuollon tavoitteena on oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin kokonaisvaltainen moniammatillinen tukeminen. Oppilashuolto jakautuu yksilölliseen ja yhteisölliseen työhön. Oppilashuoltoon kuuluvat opetushenkilöstön lisäksi koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhuollon palvelut. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhteistyöllä. Yhteisöllistä työtä ohjaa oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu kuukausittain. Ryhmään kutsumme mukaan myös oppilaiden ja vanhempien edustajat.

Koulun oppilashuoltotyön toimintasuunnitelmaan 2022-2023 pääset tutustumaan tästä sekä viralliseen oppilashuoltosuunnitelmaan tästä linkistä.

 

Oppilashuollon vastuuhenkilöt:

1-6lk. Vastuuhenkilö Marja Nikki p.044-4972254

7-9lk. Vastuuhenkilö Eero Siika-aho p.050-5681914

 

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 040 671 3389

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9584

Yhteystiedot

Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.