Kempele-sopimus

Visio

Rohkea edelläkävijä - turvallinen kasvukunta

Kempele kuuluu eturivin kasvu- ja elinvoimakuntien joukkoon Suomessa. Nojaamme taloudelliseen ja toiminnalliseen itsenäisyyteen. Annamme asukkaillemme turvallisen ympäristön elää arkea ja toteuttaa unelmia, sekä yrityksille otollisen maaperän sijoittua, kasvaa ja kehittyä.

Kuuntelemme ja osallistamme asukkaita. Toimimme rohkeasti ja luomme uutta. Toimintaamme kannattelevat keskinäinen luottamus, halu ja kyky tehdä yhteistyötä sekä usko tulevaisuuteen.

Hyvä kasvaa Kempeleessä!

Rohkeus

 • Olemme luovia ja kokeilemme uusia toimintamalleja
 • Kannustamme uudistumaan, kouluttautumaan ja kehittämään itseään
 • Hyödynnämme etämahdollisuuksia ja teknologisia ratkaisuja käytännön työssä
 • Viestimme toiminnastamme säännöllisesti, laaja-alaisesti ja monikanavaisesti
 • Tavoittelemme ja ilmennämme kunnan elinvoimaa laajasti läpi kunnan eri toimintojen

Turvallisuus

 • Toimintamme vahvistaa psyykkistä, fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta
 • Toimintaamme ohjaavat yhteiset pelisäännöt ja selkeät toimintamallit
 • Päätöksentekomme on avointa, johdonmukaista ja tasapuolista
 • Kempeleessä on turvallista kasvaa, elää, asua ja yrittää

Vastuullisuus

 • Kannamme vastuumme ja kannustamme jokaista vastuun ottamiseen
 • Toimimme ja kehitämme kuntaa kestävän kehityksen mukaisesti turvaten nykyisille ja tuleville kempeleläisille hyvät elämisen edellytykset
 • Otamme kaikessa valmistelussa huomioon päätösten sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuri- sekä ympäristövaikutukset
 • Vaalimme ja edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja luottamusta
 • Kannamme erityistä vastuuta lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvoinnista


Yhteisöllisyys

 • Uskomme kumppanuuteen, yhdessä tekemisen voimaan ja positiiviseen ilmapiirin
 • Olemme aktiivisesti mukana verkostoissa ja sidosryhmätyössä
 • Kuuntelemme ja osallistamme henkilöstöä sekä kuntalaisia arjen kehittämistyössä
 • Tuemme ja edistämme avoimuutta sekä demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia
 • Sitoudumme yhdessä tekemiimme päätöksiin ja edistämme niitä
 • Teemme innostavaa ja avointa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Päämäärät 

Toimintatapamme

Edistämme toiminnallamme keskinäistä yhteistyötä ja kuntien välistä vuorovaikutusta. Olemme aktiivisia toimijoita sekä valtakunnallisissa että alueellisissa yhteistyöelimissä ja huomioimme vaikuttaessamme kunnan edun.

 • Sitoudumme seuraaviin yhteistyötä tukeviin tavoitteisiin:

  • kunnioitamme ja arvostamme toisiamme
  • sitoudumme yhdessä tehtyihin päätöksiin
  • toimimme hyvien käytöstapojen mukaisesti
  • vaalimme yhdessä tekemisen meininkiä ja positiivista ilmapiiriä

 • Edistämme toiminnallamme keskinäistä yhteistyötä ja kuntien välistä vuorovaikutusta. Olemme aktiivisia toimijoita sekä valtakunnallisissa että alueellisissa yhteistyöelimissä, ja huomioimme vaikuttaessamme kunnan edun.

Seuranta

 • Kempele-sopimus toimii perustana talousarviotavoitteille ja sen toteutumisen arviointia tehdään talousarvion, osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
 • Kempele-sopimusta voidaan tarkistaa tarpeen mukaan valtuustokauden aikana.

Lisätietoa

Etsitkö näitä?

Kempele-sopimuksen dokumentit