Sisältö

Maapolitiikka

Kempeleen maapoliittisen ohjelman päivittäminen aloitettiin vuonna 2018 osana jatkuvaa maankäytön kehitystyötä. Maapoliittisessa ohjelmassa määritellään kunnan maanhankinnan ja -luovutuksen päälinjat, maankäyttösopimusten ja muiden maanhankintakeinojen käyttö sekä maaomaisuuden hallinnan periaatteet. Ohjelman tarkistamista on tehty maapoliittisen työryhmän ja valtuustoseminaarien voimin, ja sitä on käsitelty kunnan valiokunnissa, kunnanvaltuuston hyväksyntäkäsittely oli keväällä 2019. Kempeleen kunnan rakentumista ohjaava asunto-ohjelma vuosille 2014 - 2020 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa marraskuussa 2014, tämän ensimmäisen ohjelman tarkistus käynnistyy syksyllä.

Kempeleen maapoliittinen ohjelma (kvalt 8.4.2019 § 31)

Kempeleen asunto-ohjelma 2014-2020 (kvalt 10.11.2014, § 61)