Sisältö

Maapolitiikka

Kempeleen maapoliittisen ohjelman tarkistaminen käynnistettiin vuonna 2012. Maapoliittisessa ohjelmassa määritellään kunnan maanhankinnan ja -luovutuksen päälinjat, maankäyttösopimusten ja muiden maanhankintakeinojen käyttö sekä maaomaisuuden hallinnan periaatteet. Tarkistamisesta on pidetty useita valtuustoseminaareja vuonna 2014, ja sitä on käsitelty kunnan valiokunnissa, kunnanvaltuuston hyväksyntäkäsittely oli keväällä 2015. Kempeleen kunnan rakentumista ohjaava asunto-ohjelma vuosille 2014 - 2020 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa marraskuussa 2014, tätä ensimmäistä ohjelmaa tarkistetaan tarvittaessa.

Kempeleen maapoliittinen ohjelma (kvalt 27.4.2015, § 24)

Kempeleen asunto-ohjelma 2014-2020 (kvalt 10.11.2014, § 61)