Vanhempainvapaa

Perhevapaa uudistus

Vanhempainrahavapaa koskee 4.9.2022 jälkeen syntyneitä tai 31.7.2022 jälkeen adoptoituja lapsia. Lisätietoa KELA:n sivuilta.

Uuden lain mukaan lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sinä kuukautena, kun lapsi täyttää 9 kuukautta. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy enintään 13 viikon vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajan. Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on ennalta ilmoitetusti yhtäjaksoisesti poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen vanhempainrahajaksojen ajan (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 15 §).

• Yli 5 päivän poissaolosta on ilmoitettava kuukausi ennen suunniteltua aloitusta. Ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.

• Toistuvasta 1–5 päivän poissaolosta on ilmoitettava viikko ennen suunniteltua aloitusta. Ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.

• Kertaluonteisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta. Ajalta peritään asiakasmaksu.

Täytä ilmoitus lapsen poissaolosta vanhempainvapaan ajalta.