Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut on tarkoitettu kaikille esiopetuksen, perusopetuksen, lisäopetuksen sekä lukion ja perustutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen oppilaille ja opiskelijoille. Lisätietoa löydät peruskoulujen sivuilta.