Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeus on asuntojen hallintamuoto, joka sijoittuu omistusasumisen ja vuokralla asumisen välille. Asumisoikeusasuntoa haluavan on ilmoittauduttava Kempeleen kunnan asumisoikeusjonoon. Hakija saa järjestysnumeron kunnanvirastolta. Sen jälkeen hakijan tulee ilmoittautua talon omistajalle. Asunnot jaetaan järjestysnumeron perusteella. Haettavan asunnon koon voi valita vapaasti.

Uuden asumisoikeuslain myötä järjestysnumeroa haetaan jatkossa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA), ei enää Kempeleen kunnalta.

Vanhat järjes­tys­numerot poistuvat käytöstä

Kempeleen kunta myöntää järjestysnumeroita vielä 31.8.2023 saakka. Kunnalta haettuja numeroita voi käyttää paikallisesti asumisoikeusasunnon hakemiseen 31.12.2023 saakka, jonka jälkeen ne poistuvat kokonaan käytöstä.


Järjes­tys­nu­me­roiden ylläpito siirtyy Aralle syksyllä 2023


Uusia järjestysnumeroita haetaan ARAsta 1.9.2023 alkaen. Uudella numerolla voi hakea asumisoikeusasuntoa valtakunnallisesti kaikista niistä kaupungeista, joissa asuntoja on. Järjestysnumero maksaa noin 10 euroa ja on voimassa kaksi vuotta. Asumisoikeusasuntoa voi hakea kummallakin sekä kaupungin että ARA:n numerolla vuoden 2023 loppuun asti. 1.1.2024 alkaen asuntoa voi hakea vain ARAn myöntämällä järjestysnumerolla.


Tietoa asumisoikeusasunnon hakuun liittyvistä muutoksista ARAn verkkosivuilla.

Asukas maksaa asumisoikeusmaksuna 15 % asunnon kokonaishinnasta ja saa sillä pysyvän, turvallisen asumisoikeuden. Asumisoikeusmaksu on noin 10 000 - 25 000 euroa. Asumisaikana maksetaan kuukausittain käyttövastiketta. Asumisoikeusmaksun saa takaisin rakennuskustannusindeksillä korjattuna, jos asumisoikeudesta luopuu myöhemmin. Asumisoikeusasuntoa ei voi lunastaa omistusasunnoksi.

Asumisoikeusjonoon päästäkseen on jätettävä hakemus Kempeleen kuntaan, os. Vihikari 10, PL 12, 90440 Kempele.  Sähköpostiosoite: kirjaamo@kempele.fi.


Asumisoikeusasuntoja tarjoavat seuraavat yritykset

Ohje  asumisoikeusasunnon hakemiseen (pdf).