Sisältö

Oppilaskuntatoiminta

Koulussamme on oppilaskunta, jonka tarkoituksena on toimia oppilaiden omana vaikutuskanavana heille tärkeissä kouluun ja lähiympäristöön liittyvissä asioissa. Oppilaskunnan hallitus koostuu kahdeksasta oppilaasta (1.-4. lk:t). Ensimmäisellä ja kolmannella luokalla järjestettävissä oppilasvaaleissa jokainen asiasta kiinnostunut oppilas saa asettua ehdokkaaksi. Ehdokkaiden keskuudesta äänestystuloksen perusteella kaksi eniten ääniä saanutta oppilasta luokaltaan pääsee oppilaskuntaan. Koulumme opettajista Saara Hakkarainen toimii oppilaskunnan ohjaavana opettajana.

Oppilaiden ideoimien hankkeiden ja toiminnan avulla pyritään parantamaan mm. kouluympäristön viihtyvyyttä ja toimivuutta sekä lisäämään oppilaiden oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta.

Oppilaskunnasta valitaan kaksi edustajaa edustamaan kouluamme kaksi kertaa vuodessa kokoontuvaan Pikku Parlamentin kokoukseen. Pikku Parlamentin tavoitteena on edistää lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kouluissa ja kotikunnassa, välittää heidän mielipiteitä kunnan suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseihin sekä herättää lasten ja nuorten kiinnostusta osallistua yhteisten asioiden hoitoon.

Oppilaskunta osallistuu aktiivisesti koulun kehittämiseen ja toimintaan. Oppilaiden välituntileikkeihin on hankittu esim. liukumäki, koripalloteline ja karuselli. Vaatteiden kuivattamista varten olemme saaneet kuivauskaapit sekä luokkiin käsipyyherullatelineet. Lisäksi oppilaskunta on järjestänyt mm. kioskitoimintaa sekä erilaisia juhla- ja toimintapäiviä.

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Kouluun ilmoittautuminen

Elokuussa 2020 perusopetuksen ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu Internetissä Wilman kautta. Ilmoittautumista varten oppilaiden osoitteeseen lähetetään kirje, jossa huoltaja saa ohjeet Wilma-tunnusten tekemistä varten.

Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 3.2.2020 päättyy 14.2.2020.

Jos huoltaja ei ole saanut kirjettä ennen ilmoittautumisen alkamista, on syytä ottaa yhteyttä lähikoulun kansliaan.

Muille kuin 1. luokalle toisesta koulusta tulevien uusien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulun kansliaan.

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Kouluun tutustuminen

Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään kouluun tutustuminen kaikilla kouluilla perjantaina 8.5.2020 klo 8.00 - 10.00. Samanaikaisesti annetaan huoltajille koulua koskevaa informaatiota.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584