Oppilaskuntatoiminta

Koulussamme on oppilaskunta, jonka tarkoituksena on toimia oppilaiden omana vaikutuskanavana heille tärkeissä kouluun ja lähiympäristöön liittyvissä asioissa. Oppilaskunnan hallitus koostuu kymmenestä oppilaasta (0.-4. lk:t). Esioppilaat ovat tulokasjäseniä. Syyslukukaudella järjestettävissä oppilasvaaleissa jokainen asiasta kiinnostunut oppilas saa asettua ehdokkaaksi. Ehdokkaiden keskuudesta äänestystuloksen perusteella kaksi eniten ääniä saanutta oppilasta luokaltaan pääsee oppilaskuntaan. Koulumme opettajista Riikka Uusitalo toimii oppilaskunnan ohjaavana opettajana.

Oppilaiden ideoimien hankkeiden ja toiminnan avulla pyritään parantamaan mm. kouluympäristön viihtyvyyttä ja toimivuutta sekä lisäämään oppilaiden oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta.

Oppilaskunnasta valitaan kaksi edustajaa edustamaan kouluamme kaksi kertaa vuodessa kokoontuvaan Pikku Parlamentin kokoukseen. Pikku Parlamentin tavoitteena on edistää lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kouluissa ja kotikunnassa, välittää heidän mielipiteitä kunnan suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseihin sekä herättää lasten ja nuorten kiinnostusta osallistua yhteisten asioiden hoitoon.

Oppilaskunta osallistuu aktiivisesti koulun kehittämiseen ja toimintaan. Lisäksi oppilaskunta on järjestänyt mm. kioskitoimintaa sekä erilaisia juhla- ja toimintapäiviä.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 040 671 3389

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9584

Yhteystiedot

Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.