Ajankohtaista perusopetuksessa

Mahdollisiin sähkökatkoihin varautuminen Kempeleen perusopetuksessa ja lukiossa


Kempeleen kunta on käynyt keskusteluja Oulun Seudun Sähkön kanssa mahdollisista tilapäisistä sähkökatkoista alueellamme. Opetushallitus on ohjeistanut kuntia varmistamaan toimintojen järjestämisestä poikkeuksellisissa tilanteissa. Kantaverkkoyhtiö Fingridin tehtävänä on sähkön tehotasapainosta ja verkon operatiivisesta toiminnasta huolehtiminen. Sähköpulassa Fingrid vastaa operatiivisen toiminnan tiedottamisesta. Seuraamme tilanteen kehittymistä reaaliaikaisesti yhteistyössä Oulun Seudun Sähkön kanssa ja saamme tietoa tilanteen kehittymisestä.


Koulujen toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman normaalisti ja normaalein alkamis- ja loppumisajoin. Yksiköissä on varauduttu suunnitelmallisesti ja niiden erityispiirteet huomioiden mahdollisiin sähkönjakelun häiriöihin. Tiedotamme huoltajia mahdollisista sähkökatkoista, jos saamme niistä tiedon riittävän ajoissa.


Poikkeavissa tilanteissa toimintaa voidaan järjestää enemmän ulkotiloissa ja pyydämme varmistamaan, että oppilailla ja opiskelijoilla on mukanaan ajankohdan säätilan mukainen lämmin vaatetus. Sähkökatkot voivat vaikuttaa valaistuksen lisäksi myös veden saatavuuteen. Lisävalaistuksena hyödynnetään omien puhelimien taskulamppua. Mikäli lapsella ei ole koulussa puhelinta niin huoltajalla on mahdollisuus laittaa taskulamppu oppilaan mukaan. Suosittelemme vahvasti oman juomapullon mukaan ottamista. Yksiköissä on varauduttu lisävalaistuksen ja juomaveden riittävyyteen joka tapauksessa. Tarjottava ruoka ei poikkeavissa tilanteissa ole välttämättä lämmintä ja ruokalistaan voi tulla muutoksia. Ruokailussa voidaan joutua käyttämään kertakäyttöastioita. Sähkökatkojen aikana internet-yhteydet eivät välttämättä toimi, jolloin yhteydenpito yksiköiden ja huoltajien välillä ei ole mahdollista reaaliaikaisesti. Myös sähköisten oppimateriaalien käyttö ei ole aina mahdollista.


Sähkökatkot voivat vaikuttaa katu- ja pihavalaistukseen sekä liikenteenohjausjärjestelmiin. Pimeänä aikana normaalitilanteissa on valojen ja heijastimien käyttö erittäin tärkeää ja se korostuu sähkökatkojen aikana. Lisäksi on myös tärkeää huomioida, että normaalit aamutoimet kotona eivät onnistu normaalisti.


Yksiköissä harjoitellaan toimimista mahdollisissa sähkönjakelun häiriöissä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa henkilöstön johdolla. Tämän lisäksi tilanteesta ja sen syistä keskustellaan lapsen ikä huomioiden. Tarvittaessa lapsille järjestetään tukea ja mahdollisuutta keskustella häntä mietityttävissä asioissa.


Yksikön toimintaan liittyvissä asioissa olkaa yhteydessä rehtoriin.


Muissa asioissa kysymyksiinne vastaa vs. sivistysjohtaja Tuomas Lohi, p. 0500 688 594, tuomas.lohi@kempele.fi.

 

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 316 9584

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9555