Voimassa olevat yleiskaavat

Kempeleessä voimassa olevat yleiskaavat

Osayleiskaavojen rajaukset on esitetty kohdassa Suunnittelutilanne.

Oulun seudun yhteinen yleiskaava 2020, muutos ja laajennus hyväksyttiin valtioneuvostossa 8.3.2007. Vanhan rakennuslain aikana laaditut Kempeleen osayleiskaavat kumoutuivat yhteisen yleiskaavan tultua voimaan. Kempeleessä jäi hyväksymispäätöksen mukaisesti voimaan kolme maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista osayleiskaavaa, jotka ohjaavat asemakaavoitusta alueellaan:

Muilla alueilla on voimassa Oulun seudun yleiskaava, kunnes alueelle laaditaan tarkempi osayleiskaava. Vireillä olevat kaavahankkeet löydät osiosta Suunnitelmat ja hankkeet.

Oulun seudun yleiskaava 2020, laaditut selvitykset ja ja kaupunkiseutuyhteistyö Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.

Lisätietoa

Yhteystiedot