Sisältö

Voimassa olevat yleiskaavat

Kempeleessä voimassa olevat yleiskaavat

Osayleiskaavojen rajaukset on esitetty kohdassa Suunnittelutilanne.

Oulun seudun yhteinen yleiskaava 2020, muutos ja laajennus hyväksyttiin valtioneuvostossa 8.3.2007. Vanhan rakennuslain aikana laaditut Kempeleen osayleiskaavat kumoutuivat yhteisen yleiskaavan tultua voimaan. Kempeleessä jäi hyväksymispäätöksen mukaisesti voimaan kolme maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista osayleiskaavaa, jotka ohjaavat asemakaavoitusta alueellaan:

Ketolanperän osayleiskaava, kvalt 25.2.2008, voimaan 12.8.2009 (1 336 kt)

Sipola-Rajakorpi osayleiskaava, kvalt 14.11.2002, voimaan 15.1.2003 (1 631 kt)

Linnakankaan osayleiskaava, kvalt 17.10.2001, voimaan 6.2.2002 (1 923 kt)

Linnakankaan osayleiskaavan muutostyö on käynnissä ja valmistuu tavoiteaikataulun mukaan vuodenvaihteessa 2015-2016.

Muilla alueilla on voimassa Oulun seudun yleiskaava, kunnes alueelle laaditaan tarkempi osayleiskaava. Vireillä olevat kaavahankkeet löydät osiosta Suunnitelmat ja hankkeet.

Oulun seudun yleiskaava 2020, laaditut selvitykset ja ja kaupunkiseutuyhteistyö