Nuorten kesä- ja kausityöllistäminen

Kempeleen kunnan nuorten kesä- ja kausityöllistämisen periaatteet vuonna 2023 ovat seuraavat:

Nuori voi hankkia yhden vaihtoehdon seuraavista: kesä- tai kausityöseteli, kesätyöt tai kesäyrittäjyys.

Nuoren kesätyöseteliohje

Kesätyöseteli myönnetään hakemuksen täyttäneelle vuonna 2006 ja 2007 syntyneelle (16 tai 17 -vuotta vuonna 2023 täyttävälle) kempeleläiselle nuorelle. Kesätyöseteli on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää vain yhden kerran kesällä 2023. Kesätyöseteliä ei saa kopioida.

Kesätyösetelillä Kempeleen kunta maksaa enintään 320 euroa yritykselle, yhdistykselle, järjestölle tai säätiölle, joka on palkannut kesätyösetelin saaneen kempeleläisen nuoren 1.5. – 30.9.2023 välisenä aikana vähintään 60 tunniksi, joko 30 tuntia / viikko tai 60 tunniksi kauden aikana. Työnantaja maksaa nuorelle työehtosopimuksen tai yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole työehtosopimusta tai yleissitovaa työehtosopimusta, peruspalkka on oltava vähintään 370 euroa / 60 tuntia. Peruspalkan lisäksi työnantajan tulee maksaa lomakorvaus ja huomioida mahdolliset ilta- ja viikonloppulisät. Työnantajan ei tarvitse olla kempeleläinen ja työpaikka voi olla missä päin Suomea tahansa. Työnantajalla on oltava voimassa oleva y-tunnus. Kesätyösetelillä ei voi hakea kunnan/kaupungin tai valtion yksiköihin kesätyöhön, eikä työnantajana voi toimia perhe tai yksityinen henkilö.

Täytä kesätyösetelin hakemus 12.4.2023 mennessä. Ilmoittautumisessa antamiasi tietoja käytetään vain kesätyösetelin hakemiseen ja myöntämiseen liittyvässä tarkoituksessa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin (tietosuojaseloste).

Mikäli olet oikeutettu kesätyöseteliin, saat sen turvasähköpostina Kempeleen kunnalta. Tulosta kesätyöseteli mahdollisimman pian. Avatut turvasähköpostit säilyvät palvelussa kahden kuukauden ajan ja avaamattomat turvasähköpostit kolmen kuukauden ajan, jonka jälkeen ne poistuvat automaattisesti. Mikäli sinulla ei ole tulostusmahdollisuutta, lähetämme kesätyösetelin postitse.

Työnantajien meille ilmoittamia kesätyösetelipaikkoja löydät täältä.

Työnantajan kesätyöseteliohje

Kesätyösetelillä Kempeleen kunta maksaa enintään 320 euroa yritykselle, yhdistykselle, järjestölle tai säätiölle, joka on palkannut kesätyösetelin saaneen kempeleläisen nuoren 1.5. – 30.9.2023 välisenä aikana vähintään 60 tunniksi, joko 30 tuntia / viikko tai 60 tunniksi kauden aikana. Mikäli kokonaistuntimäärä jää alle 60 tunnin, maksetaan kesätyösetelituki tehtyjen tuntien mukaan. Työnantaja maksaa nuorelle työehtosopimuksen tai yleissitovan työehtosopimuksen mukaisen palkan. Joa alalla ei ole työehtosopimusta tai yleissitovaa työehtosopimusta, peruspalkan on oltava vähintään 370 euroa / 60 tuntia. Peruspalkan lisäksi tulee maksaa lomakorvaus ja huomioida mahdolliset ilta- ja viikonloppulisät.

Työnantajan ei tarvitse olla kempeleläinen ja työpaikka voi olla missä päin Suomea tahansa. Työnantajalla on oltava voimassa oleva y-tunnus. Kesätyösetelitukea ei voi saada, mikäli työnantaja on kunta, kaupunki, valtio, perhe tai yksityinen henkilö.

Työnantaja maksaa peruspalkan, lomakorvauksen ja lakisääteiset sivukulut sekä palkasta on pidätettävä työntekijän iän perusteella määräytyvät lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palkka ei voi perustua työn tulokseen, eli olla ns. suorituspalkka, kuten esim. provisio-, urakka- tai palkkiopalkka. Työsopimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on oltava molempien allekirjoitukset. Työsopimuksesta tulee käydä ilmi työn alkamis- ja päättymispäivä, kokonaistuntimäärä, työtehtävät sekä palkkaus. Kunta ei maksa kesätyösetelitukea työnantajalle, mikäli työsopimusta ei ole tehty kirjallisesti tai peruspalkkaa on maksettu vähemmän kuin 370 euroa.

Kesätyössä tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä.

Nuoren työaika voi olla korkeintaan 9 tuntia/päivä (laki nuorista työntekijöistä). Mahdollisesta lauantai- ja sunnuntaityön korvaamisesta sovitaan ennen työsopimuksen allekirjoitusta.

Työtapaturmavakuutuksista voi kysyä omasta vakuutusyhtiöstä.

Kesätyösetelituki maksetaan jälkikäteen työnantajalle. Työnantajalle jää palkkakustannuksissa omavastuuosuutta. On tärkeää, että nuori saa palkan ajoissa työsuhteen päätyttyä. Työnantaja antaa nuorelle työtodistuksen kesätyöstä työsuhteen päättymisen jälkeen.

Täytä kesätyösetelin työnantajalomake viimeistään 31.10.2023. Työnantajalomakkeen liitteiksi tulevat kopio työnantajan ja työntekijän allekirjoittamasta työsopimuksesta sekä virallinen tosite työntekijän palkanmaksukuitista, josta ilmenevät maksetut lakisääteiset sivukulut. Liitteet lähetetään Kempeleen kuntaan joko turvasähköposti-palvelulla tai postitse.

Liitteiden lähettäminen turvasähköpostina: kesatyoseteli(at)kempele.fi. Laita sähköpostin aiheeksi: Kesätyöseteli ja kesätyösetelin numero (esim. Kesätyöseteli 1). Liitteet tulee olla joko pdf- tai jpg -muodossa.

Liitteiden lähettäminen postitse: Kempeleen kunta, Työnsuunnittelija, PL 12, 90441 Kempele

 

 

Nuoren kausityöseteliohje


Kesätyöseteleitä jäi jakamatta, joten loput jaetaan kausityöseteleinä Kempeleen Ohjaamolla vuonna 2005 syntyneille (18 vuotta vuonna 2023 täyttäville) kempeleläisille nuorille. Ohjaamo Kempele sijaitsee Kauppakeskus Zeppelinin toisessa kerroksessa, osoitteessa Zeppelinintie 1, 90450 Kempele. Kausityöseteleitä jaetaan Ohjaamon aukioloaikoina ma-ke 12-16, to 12-18 (parilliset viikot) ja to 12-16 (parittomat viikot) niin kauan kuin kausityöseteleitä on jäljellä.

Ota henkilökortti mukaan kun haet kausityöseteliä (ei tarvitse olla virallinen, esim. kuvaton Kela-kortti käy). Nuori voi käyttää kausityösetelin aikavälillä 1.5.-31.12.2023. Muuten samat periaatteet kuin kesätyösetelissä.

Työnantajien meille ilmoittamia kausityösetelipaikkoja löydät täältä

Työnantajan kausityöseteliohje


Kausityösetelillä Kempeleen kunta maksaa enintään 320 euroa yritykselle, yhdistykselle, järjestölle tai säätiölle, joka on palkannut kausityösetelin saaneen kempeleläisen nuoren 1.5. – 31.12.2023 välisenä aikana vähintään 60 tunniksi, joko 30 tuntia / viikko tai 60 tunniksi kauden aikana. Mikäli kokonaistuntimäärä jää alle 60 tunnin, maksetaan tuki tehtyjen tuntien mukaan. Työnantaja maksaa nuorelle työehtosopimuksen tai yleissitovan työehtosopimuksen mukaisen palkan. Joa alalla ei ole työehtosopimusta tai yleissitovaa työehtosopimusta, peruspalkan on oltava vähintään 370 euroa / 60 tuntia. Peruspalkan lisäksi tulee maksaa lomakorvaus ja huomioida mahdolliset ilta- ja viikonloppulisät.
Työnantajan ei tarvitse olla kempeleläinen ja työpaikka voi olla missä päin Suomea tahansa. Työnantajalla on oltava voimassa oleva y-tunnus. Kausityösetelitukea ei voi saada, mikäli työnantaja on kunta, kaupunki, valtio, perhe tai yksityinen henkilö.
Työnantaja maksaa peruspalkan, lomakorvauksen ja lakisääteiset sivukulut sekä palkasta on pidätettävä työntekijän iän perusteella määräytyvät lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palkka ei voi perustua työn tulokseen, eli olla ns. suorituspalkka, kuten esim. provisio-, urakka- tai palkkiopalkka. Työsopimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on oltava molempien allekirjoitukset. Työsopimuksesta tulee käydä ilmi työn alkamis- ja päättymispäivä, kokonaistuntimäärä, työtehtävät sekä palkkaus. Kunta ei maksa kausityösetelitukea työnantajalle, mikäli työsopimusta ei ole tehty kirjallisesti tai peruspalkkaa on maksettu vähemmän kuin 370 euroa.
Työssä tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä.
Nuoren työaika voi olla korkeintaan 9 tuntia/päivä (laki nuorista työntekijöistä). Mahdollisesta lauantai- ja sunnuntaityön korvaamisesta sovitaan ennen työsopimuksen allekirjoitusta.
Työtapaturmavakuutuksista voi kysyä omasta vakuutusyhtiöstä.
Kausityösetelituki maksetaan jälkikäteen työnantajalle. Työnantajalle jää palkkakustannuksissa omavastuuosuutta. On tärkeää, että nuori saa palkan ajoissa työsuhteen päätyttyä. Työnantaja antaa nuorelle työtodistuksen kausityöstä työsuhteen päättymisen jälkeen.
Täytä kausityösetelin työnantajalomake viimeistään 5.1.2024 . Työnantajalomakkeen liitteiksi tulevat kopio työnantajan ja työntekijän allekirjoittamasta työsopimuksesta sekä virallinen tosite työntekijän palkanmaksukuitista, josta ilmenevät maksetut lakisääteiset sivukulut. Liitteet lähetetään Kempeleen kuntaan joko turvasähköposti-palvelulla tai postitse.
Liitteiden lähettäminen turvasähköpostina: kesatyoseteli(at)kempele.fi. Laita sähköpostin aiheeksi: Kausityöseteli ja kausityösetelin numero (esim. Kausityöseteli 1). Liitteet tulee olla joko pdf- tai jpg -muodossa.
Liitteiden lähettäminen postitse: Kempeleen kunta, Työnsuunnittelija, PL 12, 90441 Kempele

Kempeleläisellä 15-19 –vuotiaalla (syntynyt vuonna 2004-2008) nuorella on mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä kesäyrittäjyysrahan (320 euroa) tuella. Kesäyrittäjät osallistuvat Limingan 4H –yhdistyksen järjestämään 4H-yrityskoulutukseen. Koulutuksen käyneelle, 4H-yhdistykseen liittyneelle sekä ohjeen mukaisen liiketoimintasuunnitelman ja 4H-yrityksen perustamisilmoituksen tehneelle nuorelle Kempeleen kunta maksaa alkurahoitukseksi 160 euroa ja kesän loputtua 160 euroa, kun ohjeen mukainen toimintakertomus kesäyrityksestä (myynti vähintään 50 euroa ja tehdyt työtunnit vähintään 40 tuntia) sekä 4H:n raportti kesäyrityksestä on tehty. Jos haet kesäyrittäjäksi, et voi hakea kesä- tai kausityöseteliä tai ottaa vastaan kunnan kesätyötä. 

Kesäyrittäjäksi hakuaika alkaa 15.2.2023 klo 16.00 ja päättyy 22.3.2023 klo 16.00. Kesäyrittäjäksi haetaan sähköisesti tämän linkin kautta (https://link.webropolsurveys.com/S/EA3590937396B29A). Mukaan otetaan 20 ensimmäistä hakijaa. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisessa antamiasi tietoja käytetään vain kesäyrittäjärahan hakemiseen ja myöntämiseen liittyvässä tarkoituksessa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin (tietosuojaseloste). 

Oma 4H-yritys antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yritys on keino tienata rahaa, mutta elinkeinosta ei ole kysymys. Yritys on harrastustoimintaa, ja etenet siinä aina omaan tahtiisi. Oma 4H-yritys on hyvä tapa selvittää, sopiiko yrittäminen sinulle. Lisätietoja myös Limingan 4H -yhdistys, p. 040 0803 837, liminka(at)4h.fi.

Kempeleen kunta työllistää kymmenen nuorta kunnan omaan palvelutuotantoon (esim. liikennepuisto) 4 viikoksi. Jaksot sijoittuvat pääasiassa kesä-heinäkuulle 2023. Työaika on 6 tuntia / päivä. Palkkaus on työehtosopimuksen mukainen kesätyöntekijän palkka. Palkattavien nuorten tulee olla kempeleläisiä vuonna 2004 tai 2005 syntyneitä (vuonna 2023 18- tai 19- vuotta täyttäviä). Kesätyöpaikkoja on haettava maanantaihin 13.3.2023 klo 15.00 mennessä kesätyöpaikkahakemuksella, joka löytyy 24.1.2023 klo 8.00 alkaen sähköisenä osoitteessa www.kempele.fi/tyopaikat

Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin tarjottavia paikkoja on, valinta suoritetaan arpomalla. Arpominen tapahtuu niiden kesken, jotka täyttävät asetetut ehdot ja ovat jättäneet hakemuksen määräaikaan mennessä. Arvonnassa etusija on nuorilla, jotka eivät ole olleet Kempeleen kunnan kesätyöpaikassa vuonna 2022.