Tilinpäätös

Tilinpäätös sisältää talousarviossa asetettujen tavoitteiden vuosittaisen toteutumisen sekä kunnan taloudellisen tilanteen. 

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta laatii arviointia varten valtuustokauden ajalle arviointisuunnitelman ja antaa kultakin arvioitavalta vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Lautakunta antaa arviointikertomuksen suoraan valtuustolle.

2023

Klikkaamalla saat kuvan isommaksi.

2022

Klikkaamalla saat kuvan isommaksi. 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Lisätietoa