Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus, maksut

Esiopetus on maksutonta. Täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen tarpeen mukaan esiopetusta antavissa yksiköissä. Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään kunnan yksiköissä tuntiperusteisen maksuluokan mukainen maksu.