Vastuunportaat

Kirkonkylän koulussa kasvatamme lapsia ja nuoria vastuullisiksi kansalaisiksi, jotka osaavat käyttäytyä asiallisesti ja toiset huomioon ottavasti. Kuitenkaan aina ei asiat mene parhain päin hyvästä tahdosta huolimatta. Kaikilla koulumme aikuisilla on velvollisuus valvoa sääntöjen noudattamista. Aikuisella on mahdollisuus harkita, huomauttaako ensin oppilasta sääntöjen vastaisesta toiminnasta. Näin oppilaalla on mahdollisuus korjata omaan toimintaansa. Pohdimme yhdessä, miten toimimme, jotta pyrkisimme kohden hyvää. Vastuunportaat kuvaa toimintatapaa, jossa vastuun ottamiseen kasvetaan vähitellen mm myöhästymisten ja sääntörikkomusten osalta.

Perusopetuslain mukaisesti

  • Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (Perusopetuslaki 35§ - Oppilaan velvollisuudet)
  • Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. (Perusopetuslaki 29§ - Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön)
  • Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan määrätä kasvatuskeskustelu (Perusopetuslaki 35§) tai kurinpitotoimi (Perusopetuslaki 36§).

Kirkonkylän koulun Vastuunportaat.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 040 671 3389

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9584

Yhteystiedot

Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.