Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto käsittää mm. elintarvikevalvonnan, eläinlääkäripalvelut, ympäristönvalvonnan sekä elintarvikemyynnin- ja tupakanmyynnin lupien hakemisen, ympäristönäytteiden oton jne. Kempeleen kunta on siirtänyt ympäristöterveydenhuollon Oulun seudun Ympäristötoimen hoidettavaksi.

Ympäristöterveysvalvonnan tehtävänä on pitää yllä ja edistää Oulun seudun väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvin toimenpitein. Ympäristöterveysvalvonta vastaa elintarvikevalvonnasta ja ympäristöhygieenisestä valvonnasta. Kulutustavaroiden ja kulutuspalvelujen turvallisuuden valvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

Lisätietoa