Osallisuus

Osallisuus on mielipiteen kysymistä, mukaan ottamista, yhteisöllisyyttä ja tunnetta siitä, että kuuluu mukaan porukkaan, yhteisöön ja yhteiskuntaan.
Vaikuttaminen alkaa oman mielipiteen ilmaisemisesta.
Voi esimerkiksi vaikuttaa edustuksellisen demokratian keinoin, ottaa yhteyttä työntekijöihin tai osallistua keskusteluun sosiaalisessa mediassa. 

Kempeleen Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuustossa on 16 jäsentä. Tämän hetkisen valtuuston toimintakausi on 2024-2025.

Pikkuparlamentti

Pikkuparlamentti koostuu peruskoulujen (ala- ja yläluokista) ja lukion oppilaiden oppilaskunnista. Ohjaajina toimii koulujen opettajia sekä nuorisopalvelujen työntekijöitä. 
Pikkuparlamentti kokoontuu pari kertaa vuodessa.

Talopalaverit, vertaistoiminta nuorisotyössä

Talopalavereissa lapset ja nuoret voivat tuoda omia ideoita esille, sekä jakaa niitä toisille. Niissä lasten ja nuorten omia kiinnostuksen kohteita voidaan toteuttaa ja etsiä niihin yhdessä ratkaisuja. 
Vertaisnuoret toimivat nuorisotyöntekijöiden apuna varhaisnuorten ja nuorten avoimessa iltatoiminnassa ja tapahtumissa. Vertaisohjaajatoiminta on osa nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoimintaa.

Vapaaehtoistoiminta 

Voit tulla mukaan toteuttamaan ja suunnittelemaan esimerkiksi tapahtumia ja Yökahviloita. Voit myös ehdottaa omaa ideaasi vapaaehtoistyön muodosta. 

Lisätietoa

Nuorisopalvelujen päällikkö

Sanna Tauriainen 
p. 050 307 8981 
sanna.tauriainen@kempele.fi

Postiosoite:
PL12
90441 Kempele

Käyntiosoite:
Kempele Akatemia
Honkasentie 15 A
90450 Kempele

Muut yhteystiedot

Nuorisopalvelujen arvot

Asiakaslähtöisyys

Vapaaehtoisuus

Luottamuksellisuus

Osallisuus

Samanarvoisuus

Nuorisopalvelut Instagramissa