Sisältö

JOPO -toiminta

Joustavan perusopetuksen toiminta eli JOPO

Kempeleen kunnan JOPO -luokat toimivat Kirkonkylän yhtenäiskoululla. Toiminta on vuosiluokkakohtaista eli sekä vuosiluokalla 8 että vuosiluokalla 9 toimii oma JOPO -ryhmä. JOPO –luokka on suunnattu oppilaalle, joka hyötyy toiminnallisista ja työpainotteisista työskentelymuodoista. Toiminta on tarkoitettu sellaisille yleisopetuksen 8.-9.luokan oppilaille, joilla esiintyy heikkoa koulumotivaatiota ja alisuoriutumista ja jotka hyötyvät tiiviistä oppimisympäristöstä. Poikkeuksellisesti toimintaan voidaan ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan JOPO –toiminnassa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää oppilaan edun mukaisena. JOPO -luokan oppilaan tulee olla motivoitunut parantamaan koulunkäyntiä sekä olla sitoutunut ja kykenevä toimimaan erilaisissa oppimisympäristöissä.

Toiminta järjestetään luokka-asteittain pienluokkamuotoisesti, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä. JOPO -toiminnan lähtökohtana ovat toiminnalliset opiskelumenetelmät, työpaikkaoppimisjaksot, erilaiset leirit, retket ja mahdolliset yritysvierailut. Nämä erilaiset toimintatavat muodostavat nuorelle monipuolisen ja kokonaisvaltaisen kasvu- ja oppimisympäristön. Oppilasta varten asetetut tavoitteet, oppimisympäristöt sekä tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne huomioivat oppilaiden erilaiset tarpeet perusopetuksen tavoitteiden puitteissa.

Tarkempaa tietoa toiminnasta löytyy tästä linkistä.

Lomakkeet

1-5 päivän poissaololuvan myöntää ryhmänohjaaja ja pidemmät poissaolot rehtori.

Poissaoloanomus

Lisäopetuksen haastattelulomake

Ap-/ Ip -hakemus

Koulupaikkahakemus

Tilojen käyttöoikeushakemus

TET-todistus

Facebookissa - Kirkonkylän yhtenäiskoulu

marraskuu 2019

matiketopelasu
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8