Sisältö

JOPO -toiminta

Joustavan perusopetuksen toiminta eli JOPO

Kempeleen kunnan JOPO -luokat toimivat Kirkonkylän yhtenäiskoululla. Toiminta on vuosiluokkakohtaista eli sekä vuosiluokalla 8 että vuosiluokalla 9 toimii oma JOPO -ryhmä. JOPO –luokka on suunnattu oppilaalle, joka hyötyy toiminnallisista ja työpainotteisista työskentelymuodoista. Toiminta on tarkoitettu sellaisille yleisopetuksen 8.-9.luokan oppilaille, joilla esiintyy heikkoa koulumotivaatiota ja alisuoriutumista ja jotka hyötyvät tiiviistä oppimisympäristöstä. Poikkeuksellisesti toimintaan voidaan ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan JOPO –toiminnassa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää oppilaan edun mukaisena. JOPO -luokan oppilaan tulee olla motivoitunut parantamaan koulunkäyntiä sekä olla sitoutunut ja kykenevä toimimaan erilaisissa oppimisympäristöissä.

Toiminta järjestetään luokka-asteittain pienluokkamuotoisesti, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä. JOPO -toiminnan lähtökohtana ovat toiminnalliset opiskelumenetelmät, työpaikkaoppimisjaksot, erilaiset leirit, retket ja mahdolliset yritysvierailut. Nämä erilaiset toimintatavat muodostavat nuorelle monipuolisen ja kokonaisvaltaisen kasvu- ja oppimisympäristön. Oppilasta varten asetetut tavoitteet, oppimisympäristöt sekä tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne huomioivat oppilaiden erilaiset tarpeet perusopetuksen tavoitteiden puitteissa.

Tarkempaa tietoa toiminnasta löytyy tästä linkistä.

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Kouluun ilmoittautuminen

Elokuussa 2020 perusopetuksen ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu Internetissä Wilman kautta. Ilmoittautumista varten oppilaiden osoitteeseen lähetetään kirje, jossa huoltaja saa ohjeet Wilma-tunnusten tekemistä varten.

Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 3.2.2020 päättyy 14.2.2020.

Jos huoltaja ei ole saanut kirjettä ennen ilmoittautumisen alkamista, on syytä ottaa yhteyttä lähikoulun kansliaan.

Muille kuin 1. luokalle toisesta koulusta tulevien uusien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulun kansliaan.

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Kouluun tutustuminen

Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään kouluun tutustuminen kaikilla kouluilla perjantaina 8.5.2020 klo 8.00 - 10.00. Samanaikaisesti annetaan huoltajille koulua koskevaa informaatiota.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584