Työ- ja loma-ajat

Lukuvuoden 2023-2024 Koulujen työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi 10.8. - 22.12.2023
Kevätlukukausi 8.1. - 1.6.2024

Lomat ja vapaapäivät
Syysloma 23.-29.10.2023 (viikko 43)
Itsenäisyyspäivä 6.12., vapaapäivä
Joululoma 23.12.2023 - 7.1.2024
Talviloma 4.-10.3.2024 (viikko 10)
Pääsiäinen 29.3.-1.4.2024
Vapun päivä 1.5.2024, vapaapäivä
Helatorstai 9.5.2024


Koulun työskentelyrytmi:

Päivärytmi
Oppi- ja välitunnit pidetään pääsääntöisesti lukujärjestyksien mukaisesti. Välitunteja on mahdollisuus pitää muulloinkin, jos se on opetuksen kannalta tarkoituksenmukaista.

Päivä jakautuu 75 minuutin oppituntikokonaisuuksiin, jotka katkaistaan kahdella pitkällä välitunnilla ja iltapäivällä lyhyemmällä. Tarkoitus on saada opetuksellinen kokonaisuus mahdollisimman eheäksi ja rauhalliseksi päivän aikana aamupäivään painottaen ja antaa oppilaille riittävä aika liikkua ja virkistäytyä välitunneilla.

8.30-9.45
tauko
10.10-11.40 (11.25 7.-9.lk)
tauko
12.05-13.20
tauko
13.35-14.50

14.55-16.10

Opettajat tavoitatte parhaiten omista luokista oppituntien päättyessä.

Luokille on annettu turvallisuuden lisäämiseksi omat välituntiovet, jotka toimivat samalla myös pelastussuunnitelman mukaisina hätäpoistumisteinä. Välituntien aikana sisälläolo harkitaan sään mukaan. Astemäärällä ilmoitettavaa pakkasrajaa ei ole.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 040 671 3389

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9584

Yhteystiedot

Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.