Oppilashuolto

Oppilashuollon yhteisöllinen tuki

Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu kuukausittain. Ryhmän tärkeimmät tehtävät ovat:
• oppilashuollon toteutumisen seuranta, arviointi ja kehittäminen
• yhteisöllisyyden edistäminen
• hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden tukeminen
• yhteistyö eri toimijoiden kanssa
• koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatiminen
Ryhmään osallistuvat opiskeluhuollon henkilöstön lisäksi koulun opetushenkilöstön ja hallinnon edustus. Kutsuttuna myös oppilaiden ja huoltajien edustus.

Lasten vahvuuksia huomioidaan ja itsetuntoa vahvistetaan yhteisen toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Kiva-kouluun liittyvää toimintaa toteutetaan suunnitelmallisesti. Oppilaskunta toimii aktiivisesti. Oppilaiden osallisuutta sekä vaikutusmahdollisuuksia lisätään. Kummioppilastoimintaa toteutetaan päiväkodin ryhmien ja 3.- 4.- luokkalaisten kesken sekä kevätlukukaudella esiopetuksen ja 1-2 luokkien oppilaiden kesken.

Koulun ja päiväkodin vanhempainryhmä toimii aktiivisesti osallistuen myös alueelliseen toimintaan.

Oppilashuollon yksilöllinen tuki

 Oppilaskohtainen monialainen asiantuntijaryhmä 

Kokoontuu tarvittaessa. Ryhmän tehtävänä ovat:
• oikea-aikaisen tuen järjestäminen
• oppilaan kokonaisvaltaisen kehityksen, terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen ja tukeminen
• perustuu aina oppilaan sekä tarvittaessa huoltajan suostumukseen

Oppilashuollon työntekijät

Kouluterveydenhoitaja

Sanni Kaikkon koululla oppilasasioissa keskiviikkoisin. Puhelimitse terveydenhoitajan tavoittaa arkisin klo 11.30-12.30. Puhelinnumero: 044-4972278  Sähköposti: sanni.kaikkonen@kempele.fi, yhteyttä voi ottaa myös Wilman kautta.

Koululääkäri Sanna Alapudas 

Kuraattori ja psykologi

Opiskeluhuollon kuraattori on koulussa toimiva sosiaalityön ammattilainen ja vastaavasti psykologi terveydenhuollon ammattilainen. He tukevat ja auttavat oppilasta elämän pulmatilanteissa ja työskentelevät usein työparina. Pääasiallinen työmuoto on keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä oppilaan, vanhempien ja opettajien kanssa. Kuraattoriin ja psykologiin voit ottaa yhteyttä esimerkiksi, kun:
Oppilaalla on vaikeuksia koulunkäynnissä, koulunkäynti ei kiinnosta, oppilaalla on opiskelupaineita.
Oppilaalla on pulmia kaverisuhteissa, vapaa-ajan vietossa, perheen ihmissuhteissa tai elämäntilanteessa on ongelmia tai niissä on tapahtunut muutoksia, jotka heijastuvat oppilaan koulussa jaksamiseen.
Oppilaalla on vaikeuksia noudattaa aikuisen asettamia rajoja, itsetunto on alentunut, ilmenee pelkoja, surua tai ahdistusta.
Lisäksi psykologi voi tehdä oppimisvaikeuksiin ja keskittymisen haasteisiin liittyviä selvittelyjä/tutkimuksia.
Keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Kuraattoriin ja psykologiin voit olla yhteydessä puhelimitse tai Wilman kautta.
Ota yhteyttä jo silloin, kun pulmat ovat pieniä!
Koulukuraattori Heini Lehtosaari on tavattavissa koululla terveydenhoidon tiloissa torstaisin, puhelinnumero Heini 040-5653151
Koulupsykologi Hanna Juurinen on tavattavissa koululla terveydenhoidon tiloissa torstaisin, puhelinnumero 040-6233280.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 040 671 3389

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9584

Yhteystiedot

Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.