Sisältö

Henkilökunta

Koulun sähköpostiosoite: santamaki.kanslia(at)kempele.fi
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet:etunimi.sukunimi(at)edu.kempele.fi

HALLINTO

Rehtori Pentti Rautakoski 050-5681913 
Koulusihteeri Margi Tolvanen 050- 4636 483

OPETUSHENKILÖSTÖ lv 2019-20

1-2 A Luokanopettajat Jarkko Sillanpää 050-3169644 ja Riina Matveinen 040-3575722
1-2 B Luokanopettajat   Sirkku Kangastalo 050-3169 636  ja Raija Leena Peltonen 050- 4636 601

3 A Luokanopettaja Jussi Rasinkangas 050 - 3169 637  ja Sofia Ylkänen 050- 3169 643
4 AB Luokanopettaja Tiina Lauriala 050-3169 638 ja Marjut Koskinen 050-3169 652

4 C Luokanopettaja Kristiina Trög  044-4972 280 ja erityisluokanopettaja Mika Rekilä  050-3169 645

Koulunkäyntiohjaajat 1-4 luokat Heli Kesti, Kati Kallio, Nea Mustaniemi, Malla Marttila, Nina Haapaluoma, Hanna Keskitalo

Koulusosionomi Paula Heikkinen 040-1863450

Pienluokka 1-9 TAO Erityisluokanopettaja Marita Pilto 050-3169674 ja Katariina Impiö  050-3169648  

Koulunkäyntiohjaajat Annina Timlin, Emma Laisi, Johanna Salmela, Jaana Ikäheimo, Arttu Arffman, Niko Huovinen 

Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.

LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS
Päivi Janatuinen 050- 4128373

AINEENOPETTAJAT/TUNTIOPETTAJAT
Englanti/käsityö Taina Pitzén 050-3169 650

MUU HENKILÖSTÖ

Keittiöhenkilökunta Jaana Kuha 050-3169420 , Jarkko Hauru
Laitoshuoltajat Tarja Koppström, Kati Heiskari, Sinikka Sulinto,  044-497 2217
Vahtimestari Jouni Isohätälä 050-4636519
Iltavahtimestari 050-3169634
Kiinteistönhoitaja Risto Laurila 050-4636523

OPPILASHUOLTO

Terveydenhoitaja Anne Lahtela 050-4636355
Koululääkäri Sanna Alapudas, on koululla sovitusti
Kuraattori  Eugenia Carratalá Pagés 040 547 2965
Psykologi Hanna Juurinen 040-6233280

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Vastuuohjaaja Nea Mustaniemi 050-3169653

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Kouluun ilmoittautuminen

Elokuussa 2020 perusopetuksen ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu Internetissä Wilman kautta. Ilmoittautumista varten oppilaiden osoitteeseen lähetetään kirje, jossa huoltaja saa ohjeet Wilma-tunnusten tekemistä varten.

Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 3.2.2020 päättyy 14.2.2020.

Jos huoltaja ei ole saanut kirjettä ennen ilmoittautumisen alkamista, on syytä ottaa yhteyttä lähikoulun kansliaan.

Muille kuin 1. luokalle toisesta koulusta tulevien uusien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulun kansliaan.

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Kouluun tutustuminen

Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään kouluun tutustuminen kaikilla kouluilla perjantaina 8.5.2020 klo 8.00 - 10.00. Samanaikaisesti annetaan huoltajille koulua koskevaa informaatiota.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584