Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan.

Koulutyössä on tärkeää erilaisten oppimisen haasteiden ja oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen. Tuen oikea-aikaisuus sekä sopivat tukimuodot ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen turvaamiseksi.

Oppilas saattaa tarvita oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, joustavat ryhmittelyt, erityisopetus, oppilashuollollinen tuki ja koulunkäyntiohjaajan tuki.

Kirkonkylän koululla tuen perustana on inkluusio, yhteisopettajuus ja joustavat ryhmittelyt. Haluamme ensisijaisesti tuoda tuen lapsen luo omaan luokkaan. Tärkeintä meille on tukea lapsen minäkuvaa itsestä oppijana ja koululaisena sekä mahdollistaa oppilaalle yksilöllinen, onnistunut opinpolku.

Tuki jakautuu kolmeen portaaseen: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki alla olevan kuvan mukaisesti.

Kuva: Lukimat.fi

Oppimisen tukeminen kotona

Tasainen arki ja hyvät elämäntavat tukevat kaikkea oppimista. Liikunta, säännöllinen ruokailu ja riittävä lepo ovat perusasioita koulutyön tueksi kaiken ikäisillä lapsilla. Koululaisen elämässä mukana eläminen myönteisesti ja vanhempien kannustava asenne koulutöiden tekemiseen tukevat koululaisen henkistä hyvinvointia, joka on tärkeässä roolissa oppimisessa. Kodin ja koulun yhteistyö on edellytys onnistuneelle opinpolun tukemiselle.

Oppilashuollosta vastaa apulaisrehtori Katriina Kontiokari p.0503163776

Vastuuhenkilöt
AP/IP puhelin 0444972256
   Karsikas Armi, 1-2. -luokat 050 3169621
   Veteläinen Anu, 1.-2.-luokat 050 4636694
   Järvelä Laura, 7. -luokat 050 3169639
   Hyry Veera, 5.-6. -luokat 044 4972304
   Kouva Kirsi, 5.-6.Tupa 050 3169450
   Kangas Hannamari, 7.-9. Tupa 040 1943075
   Kinnunen Laura, 3-4. lk 050 3169602
   Kinnunen Tiina, 7.-9. pienryhmä 044 4972274
   Rajander Jaana, 1-2- lk 050 4636699
   Huhtamäki Mirja, 8.-luokat 040 1916248
   Hasanen Jari, 9. -luokat 044 4972943
   Näyhä-Laakko Päivi, 5.-luokat 050 5681912
   Eilola, Jutta  7. lk tupa 040 6204824
   Kuukasjärvi Tatu, Niemelänniitty 040 6287894
   Torppa Markus, Niemelänniitty 044 4972239
Kouluterveydenhuolto (E-talo)
Riikka Väisänen  koululla ma-to

Luokat:

5C, E

6C, D

7B

8C, J

9A, B, E, Y, M, N

050 4636380

Sanni Kaikkonen koululla ma-ti ja to-pe

Luokat:

5A, B, D;

6A, B, E, F

7A, C, D, E, F, G,

8A, B, D, E, M, N

9C, D, 9J

044 4972278

   Mikkonen Susanna (1.-4. luokat)

Luokat: 1–4 luokat.

Paikalla parillisina viikkoina ke-to ja parittomina viikkoina pe.

050 4636388
 Lepola Sanna koululääkäri yhteydet hoitajien kautta
 Röntynen Marko koululääkäri yhteydet hoitajien kautta
lisätietoja kouluterveydenhuollosta
Kuraattorit

   Heinikoski Anna-Maija

(koululla ma-to,1.-6. lk:t)

050 4636678

   Lehtosaari Heini

(koululla ti-pe, 7-9. lk)

040 5653151
   Työhuoneet E-talossa
Psykologi
    Hanna Juurinen (koululla ma-ke ja pe, Santamäki to) 040 6233280
   Psykologin työhuone E-talossa

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 316 9584

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9555