Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan.

Koulutyössä on tärkeää erilaisten oppimisen haasteiden ja oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen. Tuen oikea-aikaisuus sekä sopivat tukimuodot ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen turvaamiseksi.

Oppilas saattaa tarvita oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, joustavat ryhmittelyt, erityisopetus, oppilashuollollinen tuki ja koulunkäyntiohjaajan tuki.

Kirkonkylän koululla tuen perustana on inkluusio, yhteisopettajuus ja joustavat ryhmittelyt. Haluamme ensisijaisesti tuoda tuen lapsen luo omaan luokkaan. Tärkeintä meille on tukea lapsen minäkuvaa itsestä oppijana ja koululaisena sekä mahdollistaa oppilaalle yksilöllinen, onnistunut opinpolku.

Tuki jakautuu kolmeen portaaseen: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki alla olevan kuvan mukaisesti.

Kuva: Lukimat.fi

Oppimisen tukeminen kotona

Tasainen arki ja hyvät elämäntavat tukevat kaikkea oppimista. Liikunta, säännöllinen ruokailu ja riittävä lepo ovat perusasioita koulutyön tueksi kaiken ikäisillä lapsilla. Koululaisen elämässä mukana eläminen myönteisesti ja vanhempien kannustava asenne koulutöiden tekemiseen tukevat koululaisen henkistä hyvinvointia, joka on tärkeässä roolissa oppimisessa. Kodin ja koulun yhteistyö on edellytys onnistuneelle opinpolun tukemiselle.

Kouluterveydenhuolto (Kirkonkylätalo, 1. kerros oppilashuollon tilat )
Riikka Väisänen (koululla ti-ke) 050 4636380

Luokat: 5A, 5C, 5F, 6C, 6E, 7C, 7D, 8A, 8B, 9A, 9C, 9J, 9N

Sanni Kaikkonen (koululla ma-ti, to-pe) 044 4972278

Luokat: 5B, 5D, 5E, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7E, 7F, 7N, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8J, 8M, 8N, 8T, 9B, 9D, 9E, 9M, 9T

Susanna Mikkonen (paikalla parillisen viikon ke-to ja parittoman viikon to-pe)

050 4636388

1.–4. luokat
Lepola Sanna koululääkäri, 7.-9. luokat yhteydet hoitajien kautta
Bur Hassan koululääkäri, 1.-6. luokat yhteydet hoitajien kautta
lisätietoja kouluterveydenhuollosta
Kuraattorit (Kirkonkylätalo, 1. kerros oppilashuollon tilat )
Heinikoski Anna-Maija (koululla ti-to) 050 4636678

0.-5. luokat

Kiiskilä Jenni 050 5921906

9. luokat  

Lehtosaari Heini (koululla ti-pe) 040 5653151
6.-8. luokat
Psykologi (Kirkonkylätalo, 1. kerros oppilashuollon tilat )
Veera Soini (koululla ma-pe)  040 6233280
 

Pohde 

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 040 671 3389

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9584

Yhteystiedot

Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.