Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työtä tehdään luottamuksellisesti yhdessä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Terveystarkastukset (käyntiohjelma alla) ovat luottamuksellista yhteistyötä oppilaan ja hänen perheensä kanssa. Terveydenhoitaja ja lääkäri tapaavat oppilaan terveystarkastuksissa säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

Oppilaat voivat tulla kouluterveydenhoitajan avoimelle vastaanotolle aikaa varaamatta, keskustelemaan oireistaan tai mieltään vaivaavista asioista. Avoimet vastaanottoajat ovat koulukohtaisia, tarkemmat tiedot löytyvät kouluterveydenhoitajien yhteystiedoista (alla).

Terveydenhoitajien puhelintunti on koulupäivinä klo 11.30-12.30.

Oppilaan sairastuminen

Kun oppilas sairastuu, vanhemmat arvioivat lapsen sairauden ja koulukuntoisuuden. Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun. Lääkärin hoitoa vaativissa tilanteissa huoltajat varaavat ajan terveyskeskukseen. Koululääkärillä ei ole sairasvastaanottoa.

Sairastuneen lapsen hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti oppilaan huoltaja. Oppilaan sairauksien ja vapaa-ajan tapaturmien tutkimus ja hoito ovat perheiden vastuulla, ne eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon.

Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän (terveydenhoitajan avoimen vastaanoton ulkopuolella) opetushenkilöstön edustaja ottaa yhteyden vanhempiin, joiden kanssa arvioidaan yhdessä oppilaan koulukuntoisuus. Jos vanhempiin ei saada yhteyttä, otetaan tarvittaessa yhteys terveydenhoitajaan.

Koulutapaturman sattuessa oppilas saa ensiavun koululla ja tarvittaessa hänet ohjataan jatkohoitoon ensisijaisesti Pohjola Sairaalaan, toissijaisesti terveyskeskukseen.

 

Koululaisten terveystarkastukset

LuokatTarkistuksetRokotteet
1. luokka Terveydenhoitajan tarkastus ei rokotteita
2. luokka Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus ei rokotteita
3. luokka Terveydenhoitajan tarkastus ei rokotteita
4. luokka Terveydenhoitajan tapaaminen tarvittaessa ei rokotteita
5. luokka Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus ei rokotteita
6. luokka Terveydenhoitajan tarkastus 2 annosta HPV -rokotetta
7. luokka Terveydenhoitajan tarkastus ei rokotteita
8. luokka Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus ei rokotteita
9.luokka Terveydenhoitajan tarkastus Jäykkäkouristusrokotteen tehoste (kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä)
10. luokka Terveydenhoitajan tarkastus ei rokotteita

Lukion ja ammattikoulun terveystarkastukset

Lukiossa terveystarkastus tehdään 2. luokalla. Kutsuntaikäisille 2. luokan terveystarkastus toimii myös kutsuntatarkastuksena. Lääkärintarkastus tehdään kesän aikana.

Ammattikoululaisille terveystarkastus tehdään 1. luokalla.

Ketolanperän koulu

 • Terveydenhoitajan puhelinnumero: 040 183 2856.
 • Terveydenhoitaja on paikalla parittomien viikkojen torstaisin klo 8-12.

Kirkonkylän yhtenäiskoulu

 • 1.-2., 5. luokkien terveydenhoitajan puhelinnumero: 050 4636 388.
 • 3.-9. luokkien terveydenhoitajan puhelinnumero: 044 4972 278.
 • 4., 6.-9. luokkien terveydenhoitajan puhelinnumero 050 4636 380.
 • Avoin vastaanotto ma-pe kello 11.30-12.30.

Linnakangastalon koulu

 • 1.-6. luokkien terveydenhoitajan puhelinnumero: 050 3169 687.
 • 7.-9. luokkien terveydenhoitajan puhelinnumero: 050 4636 329.
 • Avoin vastaanotto ma-pe kello 11.30-12.30.

Santamäkitalon koulu

 • Terveydenhoitajan puhelinnumero: 044 4972 278.

Ylikylän yhtenäiskoulu

 • 1.-6. luokkien terveydenhoitajan puhelinnumero: 040 1832 856.
 • 7.-9. luokkien terveydenhoitajan puhelinnumero: 050 4636 329.
 • Avoin vastaanotto ma-pe kello 11.30-12.30.

Kempeleen lukio

 • Terveydenhoitajan puhelinnumero: 050 4636 380.

Oulun seudun ammattiopisto, Kempeleen yksikkö

 • Terveydenhoitajan puhelinnumero 044 4972 205.