Ylikylän moduulikoulu

Havainnekuva moduulikoulun julkisivusta. Pulpettikattoisen, puupinnalla ja valkoisella rappauksella verhoillun kaksikerroksisen takennuksen pihamaa on kivetyksellä.

Ylikylän moduulikoulun rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2021

Ylikylän koulun yhteyteen alettiin rakentamaan moduulikoulua kesälomien alkaessa. Tilat tehdään 350- oppilaalle ja tilaa uudessa koulurakennuksessa on n. 2 000 m2.

Moduulikoulussa toimii 14 luokanopettajaa, kaksi erityisopettajaa, kaksi kieltenopettajaa ja neljästä kuuteen koulunkäynninohjaajaa. Tiloihin tulee myös puhtauspalvelutyöntekijöille korvaavat tauko- ja sosiaalitilat, vanhojen, vuonna 1968 rakennetun tilojen jäädessä pois käytöstä.

Moduulikoulun valmistuminen tietää muutoksia myös Ylikylän päiväkodin toiminnoissa. Siellä olevat 1. ja 2. luokan oppilaat siirtyvät koululle ja heiltä vapautuvat tilat saadaan varhaiskasvatuksen käyttöön.

Joustavuutta opetukseen muuntautuvilla tiloilla

Uuden koulurakennuksen pohjaratkaisussa on pyritty selkeyteen. Koululuokat muodostavat pareja, jotka ovat suljettavissa tai yhdistettävissä siirtoseinien avulla. Pienempiä opetustiloja voidaan sulkea myös hiljaisiksi työskentelytiloiksi.

Myös yli kolme metriä leveät solukäytävät toimivat rauhallisina opiskelutiloina, sillä ne on rauhoitettu läpikululta.

Ulkovaatteiden ja kenkien säilytys on keskitetty rakennuksen sisäänkäyntien yhteyteen ensimmäiseen kerrokseen, jotta solukäytävät voidaan käyttää osana oppimistilakokonaisuutta.

Moduulikoulu yhdistyy saumattomasti Ylikylän koulun tiloihin

Pääurakoitsijaksi valitun Flexator Oy:n (nykyään Adapteo) tarjous oli n. 4,3 miljoonaa euroa.

Rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2021 koulujen loputtua pohjatöiden teolla. Moduulikoulu sijoittuu Metsärinteen puolelle Ylikylän koulun rinnalle. Kahden rakennuksen välille rakennetaan yhdyskäytävä, eikä moduulikouluun tule erillistä opettajien huonetta. Opettajat käyttävät tauko- ja sosiaalitiloina olemassa olevan koulun tiloja.

Valmista pitäisi olla marraskuun aikana. Sen jälkeen edessä on enää tilojen kalustaminen, jonka jälkeen oppilaat pääsevät uusiin tiloihin.

Vanha vuonna 1968 rakennettu koulun osa poistetaan kokonaan käytöstä moduulikoulun valmistuttua. Sen purkaminen tapahtuu myöhemmin, erikseen päätettävänä ajankohtana.

Lisätietoa hankkeesta

Tuomo Perälä, tekninen johtaja

  • Kempeleen kunta,
    Vihikari 10 90440 Kempele
  • puh. +358 50 416 9922,
  • tuomo.perala@kempele.fi