Päiväkotihoidon palvelutakuu

Palvelutakuu myönnetään perheelle, mikäli lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tarve päiväkodissa loppuu vanhemman työttömyyden, lomautuksen, vuorotteluvapaan (1.6.2012 lukien) äitiys- ja vanhempainrahakauden sekä hoitovapaan vuoksi ja perheen on mahdollista luopua kokopäiväisestä varhaiskasvatuspaikasta vähintään kuukauden ajaksi. Muista syistä palvelutakuuta ei myönnetä.

Varhaiskasvatus lupaa järjestää uudelleen varhaiskasvatuspaikan samasta päiväkodista viikon kuluessa siitä, kun perhe on ilmoittanut kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tarpeesta. Perhe voi käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluita irtisanoutumisen aikana.

Sopimus palvelutakuusta tehdään kirjallisesti huoltajien/huoltajan ja päiväkodin johtajan kesken. Sopimus löytyy varhaiskasvatuksen lomakkeista.

Avoimen varhaiskasvatuksen palveluista, niiden toiminnasta ja toiminta-ajoista on lisätietoa Avoin varhaiskasvatus -sivulla.