Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Sisältö

Päiväkotihoidon palvelutakuu

Palvelutakuu myönnetään perheelle, mikäli lapsen kokopäivähoidon tarve päiväkodissa loppuu vanhemman työttömyyden, lomautuksen, vuorotteluvapaan (1.6.2012 lukien) äitiys- ja vanhempainrahakauden sekä hoitovapaan vuoksi ja perheen on mahdollista luopua kokopäiväisestä hoitopaikasta vähintään kuukauden ajaksi. Muista syistä palvelutakuuta ei myönnetä.

Päivähoito lupaa järjestää uudelleen hoitopaikan samasta päiväkodista viikon kuluessa siitä, kun perhe on ilmoittanut kokopäivähoidon tarpeesta. Perhe voi käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluita irtisanoutumisen aikana.

Sopimus palvelutakuusta tehdään kirjallisesti huoltajien/huoltajan ja päiväkodin johtajan kesken. Sopimus löytyy varhaiskasvatuksen lomakkeista.

Palvelutakuu on voimassa Kempeleessä näillä kriteereillä 1.8.2012 alkaen (Varhaiskasvatuksen johtaja Tuula Männikön päätös 29.5.2012 5 §).

Avoimen varhaiskasvatuksen palveluista, niiden toiminnasta ja toiminta-ajoista on lisätietoa Avoin varhaiskasvatus -sivulla.