Kotihoidon tuki

Kotihoidon tuki (Lakisääteinen)

Alle 3-vuotiaan lapsen kotona hoitamista tukemaan tarkoitetun kotihoidontuen voi saada vanhempainrahakauden päätyttyä. Voit saada kotihoidon tukea myös perheen muista alle kouluikäisistä sisaruksista, jos heilläkään ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Et voi kuitenkaan saada tukea enää sen jälkeen, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta. Et voi saada kotihoidon tukea lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.

Lue lisää kotihoidontuesta Kelan sivuilta.

Kunnallinen kotihoidon tuki "Kempele-lisä"

Kempeleen kunta maksaa kotihoidon tuen lisäksi myös kunnallista kotihoidon tukea. Tuki maksetaan Kelan kautta kotihoidon tuen hoitorahan korotuksena. Tuki myönnetään automaattisesti kotihoidon tuen hakemisen yhteydessä. Tuen saamisen ehtona on, että perheessä on alle 2-vuotias lapsi ja vanhempi hoitaa lasta. Tuen määrä on 73€/kk/perhe 31.07.2023 asti.

Kotihoidon tuen kuntalisän (Kempele-lisän) kokeilu käynnistyy ajalle 1.8.2023-31.7.2024. Kuntalisä korotetaan ajalle 1.8.2023-31.7.2024 350 €/kk/perhe, kun alle 2-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Kotihoidontukea ja kuntalisää maksetaan vähintään yhden(1kk) kuukauden mittaiselta jaksolta. Jakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta.

Kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen ehdot Kempeleessä:
• kuntalisää maksetaan alle 2-vuotiaasta lapsesta
• kuntalisää maksetaan, jos vanhempi hoitaa sitä lasta, josta maksetaan kotihoidon tukea
• kuntalisää maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea
• kuntalisää ei makseta päällekkäin vanhempainpäivärahan kanssa

Perheet hakevat kotihoidontukea kelalta, kuntalisä maksetaan kotihoidon tuen yhteydessä.

Kotihoidon tukea jo saavat perheet: uutta hakemusta Kelaan ei tarvitse tehdä. Kuntalisä korottuu automaattisesti korkeampaan euromäärään kokeilun alkaessa.

Uudet perheet, jotka eivät vielä saa kotihoidon tukea: kotihoidon tuen hakemus tehdään Kelaan. Kuntalisä maksetaan tällöin automaattisesti kotihoidon tuen yhteydessä.

Voit hakea tästä kokeilun seurantatutkimukseen mukaan

Kokeiluun ilmoittautumalla sitoutuu kokeiluun liittyvään arviointi ja seurantatutkimukseen. Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa, miten kotihoidontuen kuntalisä vaikuttaa perheiden halukkuuteen hoitaa alle 2-vuotiaita lapsia kotona varhaiskasvatuksen sijasta. Tarkoituksena on mm. selvittää kokeilun vaikutuksia varhaiskasvatuksen palveluverkkoon, talouteen ja henkilöstöresursseihin. Kokeiluun liittyvää tietoa hyödynnetään kotihoidon tuen kuntalisän kehittämisessä.

Lisätietoja kokeilusta:

Varhaiskasvatuksen järjestelmäasiantuntija
Maija Junnonaho
p.050 316 3737

Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela
p. 050 568 1907