Kotihoidon tuki

Kotihoidon tuki (Lakisääteinen)

Alle 3-vuotiaan lapsen kotona hoitamista tukemaan tarkoitetun kotihoidontuen voi saada vanhempainrahakauden päätyttyä. Kotihoidontukea haetaan Kelan lomakkeella WH 1.

Myös perheen muista kotona hoidettavista alle 7-vuotiaista lapsista voidaan maksaa hoitoraha. Lisäksi perhe voi saada tulosidonnaista hoitolisää.

Tukea ei voi saada, mikäli lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Pelkässä esiopetuksessa oleva seuraavana vuonna koulun aloittavasta lapsesta voi saada hoitorahan, jos perheessä on toinen lapsi, joka on alle 3-vuotias.

Osittaista hoitorahaa maksetaan silloin, kun vanhempi lyhentää työaikaansa alle 3-vuotiaan lapsensa hoidon vuoksi enintään 30 tuntiin viikossa. Lapsi voi tällöin olla joko kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Kunnallinen kotihoidon tuki "Kempelelisä"

Kempeleen kunta maksaa kotihoidon tuen lisäksi myös kunnallista kotihoidon tukea. Tuki maksetaan Kelan kautta kotihoidon tuen hoitorahan korotuksena. Tuki myönnetään automaattisesti kotihoidon tuen hakemisen yhteydessä. Tuen saamisen ehtona on, että perheessä on alle 2-vuotias lapsi ja vanhempi hoitaa lasta. Tuen määrä on 73€/kk/perhe.

Kotihoidontuen kuntalisän korotusta 350 €/kk kokeillaan ajalla 1.8.2023-31.7.2024 mikäli 54 uutta perhettä valitsee kotihoidon

Kempeleen kunnanvaltuusto on päättänyt käynnistää kotihoidon tuen kuntalisän (Kempele-lisän) kokeilun ajalle 1.8.2023-31.7.2024. Kokeilussa kuntalisä korotetaan 350 €/kk/perhe, kun alle 2-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Tällä hetkellä Kempele-lisä on 73 €/kk/perhe. Kokeilun käynnistymisen edellytys on, että vähintään 54 uutta perhettä nykytilanteeseen verrattuna ilmoittautuu kokeiluun huhtikuun aikana. 

Ilmoittautuminen kokeiluun tapahtuu sähköisellä lomakkeella Kempeleen kunnan nettisivujen kautta ajalla 1.-30.4.2023. Linkki sähköiseen lomakkeeseen tulee nettisivuille lähempänä ilmoittautumisen käynnistymistä. Ilmoittautuneita perheitä tiedotetaan toukokuun alkupuolella kokeilun toteutumisesta.

Kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen ehdot Kempeleessä:
• kuntalisää maksetaan alle 2-vuotiaasta lapsesta
• kuntalisää maksetaan, jos vanhempi hoitaa sitä lasta, josta maksetaan kotihoidon tukea
• kuntalisää maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea
• kuntalisää ei makseta päällekkäin vanhempainpäivärahan kanssa

Kokeiluun ilmoittautumalla sitoutuu kokeiluun liittyvään arviointi ja seurantatutkimukseen. Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa, miten kotihoidontuen kuntalisä vaikuttaa perheiden halukkuuteen hoitaa alle 2-vuotiaita lapsia kotona varhaiskasvatuksen sijasta. Tarkoituksena on mm. selvittää kokeilun vaikutuksia varhaiskasvatuksen palveluverkkoon, talouteen ja henkilöstöresursseihin. Kokeiluun liittyvää tietoa hyödynnetään kotihoidon tuen kuntalisän kehittämisessä.


Lisätietoja:
Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela
p. 050 568 1907