Sisältö

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen ja rakentamisen säädösten noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä sekä niihin ja niiden mukaiseen rakentamiseen liittyvästä ennakko-ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta.

Rakennusvalvonnasta saa tietoa kiinteistöillä sijaitsevista rakennuksista ja rakennelmista hankkeen suunnittelua varten.

Ennakko-ohjaus

Yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa on tärkeää hankkeen suunnitteluvaiheesta lähtien. Pientalorakentajien palvelemiseksi rakennusvalvonnassa on mahdollisuus ennakkoneuvotteluun.

Rakennusvalvonnan asiantuntijat antavat ohjeita ja neuvoja pientalohankkeen suunnittelua varten. Asemakaava-alueelle sijoittuvan omakoti- tai paritalon alustavien luonnosvaiheen suunnitelmien valmistuttua, kannattaa varata aika ennakko-ohjauskäyntiin. Ennakko-ohjauksen tarkoituksena on varmistaa hankkeen kaavanmukaisuus, soveltuvuus ympäristöön ja tontille sekä ohjata rakennuksen energiatehokkaiden ratkaisujen tekemisessä.

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUS

RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

RAKENNUSJÄRJESTYS

Rakennusvalvonnassa asioiminen

Lupahakemuksia ja niihin liittyviä aineistoja ja asiakirjoja voi noutaa/toimittaa rakennusvalvontaan virka-aikana.

Sähköinen asiointi on osoitteessa www.lupapiste.fi 

Rakentajan palveluja

- tontin rakennuskelpoisuuden selvittäminen
- kaavamääräykset, rakennusoikeus
- tontin omistajatiedot
- kartta-aineistot lupia varten
- kiinteistörekisteriotteet
- lainhuutotodistukset
- rasitustodistukset

- rakennuksen paikanmerkkaukset
- rajan osoittamiset
- neuvonta ja ennakko-ohjaus
- aloituskokoukset
- katselmukset

Kartta-aineistot

- pdf -muotoiset asemakaavaotteet, pohjakartat, tonttikartat, ilmakuvakarttaotteet
- dwg-muotoiset kartta-aineistot suunnittelijalle

Rakennuslupamaksut

RAKENNUSLUPAMAKSUT 2015

Rakentamisen linkit:

VERO.FI

OULU-KOILLISMAAN PALO- JA PELASTUSLAITOS

KORJAUSTIETO.FI

RAKENTAJAN ABC

RAKENNUSTIETO

Ajankohtaista

Ajankohtaista loma-ajalle:

Rakennusvalvonta on kiinni 2.-27.7.2018 välisen ajan. Rakennusvalvonta pyrkii käsittelemään 11.6.2018 mennessä saapuneet täydelliset hakemukset ennen valvonnan sulkemista. Rakennuslupien käsittely jatkuu elokuussa normaaliin tapaan. Sähköisiä lupahakemuksia voi jättää lupapiste.fi palvelun kautta rakennusvalvonnan ollessa kiinni. Viranomaiskatselmukset voi jättää osoitteeseen rakennusvalvonta@kempele.fi heinäkuun aikana. Pyyntöihin reagoidaan rakennusvalvonnan toiminnan jatkuessa. Lainvoimaisille rakennusluville suoritetaan rakennuksen paikan merkitsemistä ja korkojen antamista heinäkuun aikana.

Rakennuksen paikan merkitsemisen tilaukset:

Kartoittaja Erkki Välikangas p. 0503169 692, erkki.valikangas@kempele.fi

Listätietoja antaa:
rakennustarkastaja Hannu Paasovaara, p. 050 4636 520, hannu.paasovaara@kempele.fi

Palveluaika muina kuin loma-aikoina:

Rakennusvalvonta palvelee asiakkaita toimistolla keskiviikkoisin ilman ajanvarausta. Muina ajankohtina sovittava aika puhelimitse 050 3169 660.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Asemantie 1, 90440 Kempele
Postiosoite: PL 12, 90441 Kempele
Sähköposti: rakennusvalvonta@kempele.fi

Lupasihteeri
Raili Kiviniitty
p. 050 3169 660

Rakennustarkastaja
Hannu Paasovaara
p. 050 4636 520

Rakennustarkastaja
Hannu Hanhela
p. 044 4972 271

Tarkastusinsinööri
Teemu Poikela
Katselmuspyynnöt
p.050 4682 828

Kartoittaja
Erkki Välikangas
Rakennusten merkkaukset
p. 050 3169 692

tai

Tekninen avustaja
Jaana Jokela
p. 050 3169 539

Rakennusvalvonnan aukioloajat

Rakentajan puhelinluettelo

Teknisten palveluiden yhteystiedot

Naapurinkuuleminen

Sähköinen asiointi