Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen ja rakentamisen säädösten noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä sekä niihin ja niiden mukaiseen rakentamiseen liittyvästä ennakko-ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta.

Rakennusvalvonnasta saa tietoa kiinteistöillä sijaitsevista rakennuksista ja rakennelmista hankkeen suunnittelua varten.

Yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa on tärkeää hankkeen suunnitteluvaiheesta lähtien. Pientalorakentajien palvelemiseksi rakennusvalvonnassa on mahdollisuus ennakkoneuvotteluun.

Rakennusvalvonnan asiantuntijat antavat ohjeita ja neuvoja pientalohankkeen suunnittelua varten. Asemakaava-alueelle sijoittuvan omakoti- tai paritalon alustavien luonnosvaiheen suunnitelmien valmistuttua, kannattaa varata aika ennakko-ohjauskäyntiin. Ennakko-ohjauksen tarkoituksena on varmistaa hankkeen kaavanmukaisuus, soveltuvuus ympäristöön ja tontille sekä ohjata rakennuksen energiatehokkaiden ratkaisujen tekemisessä.

Sähköinen asiointi on osoitteessa www.lupapiste.fi Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.

Rakennusvalvonnan palveluajat

Asiakasvastaanotto ainoastaan ajanvarauksella.

Rakennusvalvonta on suljettu kokonaan viikot 28-30.

Lupasihteeri

  • Lupasihteeri Raili Kiviniitty p. 050 3169 660

Rakennustarkastajat

  • Johtava rakennustarkastaja Hannu Hanhela p. 044 4972 271
  • Rakennustarkastaja Timo Pääkkönen p. 040 6311 203
  • Rakennustarkastaja Jarmo Huttu p. 040 3536 805
  • Tarkastusinsinööri Mikko Kumpuniemi p. 050 4682 828

Katselmukset

  • Katselmukset tilataan tarkastusinsinööri Mikko Kumpuniemeltä vain sähköpostilla: mikko.kumpuniemi@kempele.fi
  • Varmista ennen katselmuksen tilaamista, että katselmuksessa tarvittavat suunnitelmat, tarkastuspöytäkirjat ja selvitykset on lisätty Lupapisteeseen


Katselmuksia ei pidetä viikoilla 28-31, joten katselmukset on syytä tilata hyvissä ajoin.

Pohjakuvat

Rakentajan palveluja

  • neuvonta ja ennakko-ohjaus
  • aloituskokoukset
  • katselmukset

Julkipanot

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanot (132/1999; MRL 142 § ja 198 §, MRA 97 §) ovat nähtävillä tietoverkossa Rakennusvalvonnan julkipanot sekä Kempeleen kunnan Teknisten palveluiden ilmoitustaululla osoitteessa Vihikari 10, 2.krs.

Rakennuslupamaksut

Rakentamisen linkit

Lomakkeet

Lisätietoa

Etsitkö näitä?

Sähköinen asiointi Lupapiste

Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi osoitteessa lupapiste.fi