Asemanseudun visio


Tavoitteet

Kempeleen kunta on laatimassa Asemanseudulle ja radan varteen maankäytön visiota, jossa hahmotellaan keskusta-alueen vision tavoitteiden pohjalta ja nykytila-analyysin perusteella toimenpiteitä nykyisen taajamarakenteen tehostamiseksi, yleisten alueiden ja korttelialueiden käyttötarkoitusten osoittamiseksi ja asemanseudun kehittämiseksi liikenteen solmukohtana. Visiosuunnitelma palvelee jatkossa alueella laadittavia asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia. Suunnittelualue sijoittuu radan varteen Komeetantien ja Ketolanperäntien väliselle alueelle.

Kysely

Kaavoitus kartoittaa toiveita ja ideoita Asemanseudun kehittämiseen kuntalaisilta sekä alueen asukkailta ja yrityksiltä. Tuloksia hyödynnetään vision laadinnassa. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia ja vastausaikaa on 8.9.2023 saakka. Linkki kyselyyn.

Tausta-aineistoja

Liminka-Oulu -kaksoisraide ratasuunnitelmahanke, Väylävirasto 2023.
Linkki hankkeen sivuille.

HYVÄ KELI, Kempele-Liminka asema-alueiden maankäyttöpotentiaalit -selvitys, WSP 2021

Kempeleen keskusta-alueen visio (KAVio), valt 4.5.2020 § 28. 
Linkki Aseman kehän suunnittelukorttiin

Kempeleen täydennys- ja tiivistämisrakentamisselvitys, khall 15.5.2023 § 190.
Linkki TäTi-oppaan selostukseen.

Oulun seudun MAL-sopimus 2020-2031
Linkki Oulun seudun kehityskuvan 2030+ sivuille.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Kaavoitus vastaa visioasiakirjaa koskeviin kysymyksiin.
Sähköposti: kaavoitus@kempele.fi
Puhelin: Teknisten palveluiden yhteystiedot