Kompostointi-ilmoitus

Kompostoivan kiinteistön tulee ilmoittaa kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus tuli voimaan vuoden 2022 alussa, kun jätelakia päivitettiin. Jätehuoltoviranomainen käyttää tietoa kompostoinnista jätehuollon järjestämisen seurannassa sekä jätehuollon suunnittelussa. Kompostointia koskevat tiedot ovat arvokasta tietoa mm. silloin kun arvioidaan kuinka jätteen kierrätysastetta, paikallisesti tai valtakunnallisesti.

Lisätietoa: https://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/kompostointi-ilmoitus

Lisätietoa