Työllisyyspalvelut

Kempeleen työllistämisyksikkö ja Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilu / Kempele

Työllisyyspäällikkö Jussi Jalonen vastaa työllistämisyksikön ja Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilun toiminnasta Kempeleessä, sekä toimii esimiehenä työllistämisyksikön toimipisteissä. Jenni Kiiskilä koordinoi kempeleen toimintaa Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Työnsuunnittelija Anu Kuusijärven vastuualueeseen kuuluu palkkatuella työllistäminen kunnan yksiköihin, sekä nuorten kesätyöllistäminen. Palveluohjaajat Jaana Tolonen ja Oivi Piekkola ohjaavat työttömiä mm. kuntouttavaan työtoimintaan. Työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajina työskentelee neljä TE-toimistosta siirtynyttä viranhaltijaa. Pajaohjaajina toimivat Jukka Vanhanen ympäristönhoitoryhmässä ja kierrätyskeskuksessa, Kaisa Haapakangas monistuspajalla ja Jaana Kallinen korjauspajalla. 

Työllistämisyksikkö on mukana  Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa, sekä Ohjaamo Kempele- ja Momentum hankkeissa.

Jos jäät työttämäksi, ole heti ensimmäisenä päivänä yhteydessä TE-toimistoon ja ilmoittaudu työnhakijaksi. 

Lisätietoa