Taiteen perusopetus (musiikki, yleinen oppimäärä)

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta omalla päätöksellään ylläpitämissään oppilaitoksissa hyväksymiensä opetussuunnitelmien mukaisesti.

Laadittu opetussuunnitelma pohjautuu valtakunnallisiin opetushallituksen laatimiin perusteisiin. Sisällöllisesti opetussuunnitelma jakaantuu yhteisiin opintoihin, joiden laajuus on 300 tuntia, sekä teemaopintoihin, joiden laajuus on 200 tuntia. Yhteiset opinnot ovat kaikille samat. Teemaopinnoissa opiskelija valitsee pakollisten opintojen lisäksi kaksi itseään kiinnostavaa vaihtoehtoista opintoa yhteensä 100 tuntia. Opetuksen sisältöjä ja työtapoja voidaan muokata kulloinkin käytettävissä olevien resurssien mukaan. Laskennallisesti koko yleisen oppimäärän suorittamiseen kuluu aikaa n. 5-7 vuotta. Opinnot suoritettuaan opiskelija saa opinnoistaan taiteen perusopetuksen päättötodistuksen. Lukuvuosimaksu on 300 €.

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2020-2021 opintoihin on suljettu. Ilmoittautuminen avataan, mikäli paikkoja vapautuu. Lisätietoja taiteen perusopetuksesta suunnittelijaopettaja Heli Suihkonen, p. 040 141 8095.

Korona-epidemian aiheuttamat poikkeusjärjestelyt opetuksen järjestämisessä

Huomioitavia asioita soittotunneille osallistumisessa:

  • Kädet pestään saippuavedellä ennen ja jälkeen jokaisen soittotunnin
  • Yskitään paperiin tai hihaan. Kädet pestään yskimisen jälkeen
  • Vältetään turhia lähikontakteja. Tunneilla opettaja ensisijaisesti vain oppilaan kanssa
  • Sairaana ei osallistuta tunneille
  • Lievissä flunssaoireissa ei osallistuta lähiopetukseen vaan jäädään kotiin. Ohje koskee myös, mikäli oppilaan perheenjäsenistä joku on sairaana. Tuolloin soittotunti voidaan pitää etäopetuksena. Opettajat ohjeistavat etäopetuksen järjestämisessä
  • Tunneille tullaan täsmällisesti ja vältetään turhaa oleilua odotustiloissa

Yleisen oppimäärän rakenne ja laajuus. Teemaopinnot: 200 tuntia. Yhteiset opinnot: 300 tuntia.

Teemaopintojen rakenne. Pakollinen opintokokonaisuus koostuu 100 tunnista instrumenttiopintoja. Vaihtoehtoisiin opintokokonaisuuksiin lukeutuu kokonaisuudet "musiikki ympärillämme" (50 tuntia), "musiikin luominen" (50 tuntia), "yhteismusisointi" (50 tuntia) ja "produktio" (50 tuntia).

Lisätietoa

Tuntiopettajille

Yhteystiedot

Hallinto
Eero Kauppi
Kempele-opiston rehtori
p.040 614 8853

Riitta Linna
suunnittelija
p.050 463 6423

Hely Takalahti
opistosihteeri
p.050 463 6431

Opettajat
Henna Luokkanen
tekstiilityönopettaja
p. 050 463 6499

Riikka Piippo
musiikinopettaja
p. 050 523 6832

Heli Suihkonen
suunnittelijaopettaja, musiikki
p. 040 141 8095

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kempele.fi

käyntiosoite:
Kempele-opisto
Honkasentie 15 B
90450 Kempele
p 050 463 6431
Kartalla

postiosoite:
Kempeleen kunta
Kempele-opisto
PL 12
90441 KEMPELE