Taiteen perusopetus (musiikki, yleinen oppimäärä)

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta omalla päätöksellään ylläpitämissään oppilaitoksissa hyväksymiensä opetussuunnitelmien mukaisesti.

Laadittu opetussuunnitelma pohjautuu valtakunnallisiin opetushallituksen laatimiin perusteisiin. Sisällöllisesti opetussuunnitelma jakaantuu yhteisiin opintoihin, joiden laajuus on 300 tuntia, sekä teemaopintoihin, joiden laajuus on 200 tuntia. Yhteiset opinnot ovat kaikille samat. Teemaopinnoissa opiskelija valitsee pakollisten opintojen lisäksi kaksi itseään kiinnostavaa vaihtoehtoista opintoa yhteensä 100 tuntia. Opetuksen sisältöjä ja työtapoja voidaan muokata kulloinkin käytettävissä olevien resurssien mukaan. Laskennallisesti koko yleisen oppimäärän suorittamiseen kuluu aikaa n. 5-7 vuotta. Opinnot suoritettuaan opiskelija saa opinnoistaan taiteen perusopetuksen päättötodistuksen. Lukuvuosimaksu 2023-2024 on 300 €.

Opiskeluviikkoja on yhteensä 30. Opinnot pitävät sisällään yksilöopetusta, musiikin hahmotusopintoja sekä yhteismusisointia. Yksilöopetuksen oppitunnin pituus opiskeltavasta tasosta riippuen on joko 30 tai 45 minuuttia. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisia työtapoja ja vahvistetaan taiteiden välistä osaamista. Taiteen perusopetus antaa oppilaille monipuoliset valmiudet musiikin tekemiseen. 

Lukuvuoden 2024-2025 opintoihin voivat hakea sekä uudet opiskelijat että Kempele-opiston yksilöopetuksessa jo opiskelevat oppilaat ilmoittautumalla opiston nettisivun kautta. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 8.4.2024 klo 9.00. Hakuaika on 31.5.2024 asti. Tarvittaessa jatkamme hakuaikaa syksyllä. Tästä ilmoitamme erikseen.

Taiteen perusopetuksen jatkavilla opiskelijoilla on ensisijainen opiskeluoikeus seuraavan lukuvuoden opintoihin. Vapaille oppilaspaikoille otamme uusia opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä resurssien mukaan. Kaikki ilmoittautuneet saavat aluksi varasijan. Ilmoitamme toukokuun loppuun mennessä opintopaikan saaneille uusille opiskelijoille. Vapautuville oppilaspaikoille otamme mahdollisuuksien mukaan lukuvuoden aikana jonossa olevia oppilaita. Sopivin aloitusikä uuden soittimen opiskeluun taiteen perusopetuksessa on 7-11 –vuotta.

Taiteen perusopetuksen (TPO) soitinvalikoimaan kuuluvat lukuvuonna 2024-2025 viulu, sello, piano, huilu, trumpetti, klassinen kitara, sähkökitara, sähköbasso, 5-rivinen ja 2-rivinen harmonikka sekä rummut.

Taiteen perusopetuksen opetukset alkavat elokuussa viikolla 35. Tutustu taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan tästä.

Lisätietoja taiteen perusopetuksesta suunnittelijaopettaja Heli Suihkonen, p. 040 141 8095.

 

Yleisen oppimäärän rakenne ja laajuus. Teemaopinnot: 200 tuntia. Yhteiset opinnot: 300 tuntia.

Teemaopintojen rakenne. Pakollinen opintokokonaisuus koostuu 100 tunnista instrumenttiopintoja. Vaihtoehtoisiin opintokokonaisuuksiin lukeutuu kokonaisuudet "musiikki ympärillämme" (50 tuntia), "musiikin luominen" (50 tuntia), "yhteismusisointi" (50 tuntia) ja "produktio" (50 tuntia).

Lisätietoa

Yhteystiedot

Hallinto
Eero Kauppi
Kempele Akatemian johtaja
Kempele-opiston rehtori
p. 040 614 8853

Saara Holappa
Kempele Akatemian palvelusihteeri
p. 050 316 9694

Hely Takalahti
opistosihteeri
p. 050 463 6431

Opettajat
Henna Luokkanen
suunnittelijaopettaja, tekstiilityö
p. 050 463 6499

Heli Suihkonen
suunnittelijaopettaja, taiteen perusopetus (musiikki, yleinen oppimäärä)
p. 040 141 8095

Riikka Piippo
musiikinopettaja
p. 050 523 6832


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kempele.fi

käyntiosoite:
Kempele-opisto
Honkasentie 15 B
90450 Kempele
p. 050 463 6431
Kartalla

postiosoite:
Kempeleen kunta
Kempele-opisto
PL 12
90441 KEMPELE