Tietoa sivustosta

Kempele.fi on Kempeleen kunnan ylläpitämä sivusto. Ajankohtaisissa asioissa sivustoa päivitetään ajantasaisesti. 

Evästeiden käyttö verkkosivuilla

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Sivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Sivuillamme kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät. Seurantaevästeen voimassaoloaika on 14 kk, ellet itse poista evästettä tai ole säätänyt selainasetuksiasi automaattisesti poistamaan evästeitä tätä aiemmin.

Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Google Analytics), joka asettaa seurantaevästeen käyttäjän koneelle. Evästeen avulla voidaan seurata, mitä sivuja käyttäjät hyödyntävät ja miten helposti käyttäjät löytävät tietoa kunnan verkkosivuilta.

Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste. Emme koskaan välitä seurantaevästeistä saatua käyttäjätietoa kolmannelle osapuolelle.

 • käyttäjän IP-osoite ja verkkosijainti
 • kellonaika
 • käytetyt sivut ja niillä vietetty aika
 • selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • Käytössä oleva Flash-versio ja JavaScript –tuki, näytön resoluutio ja värinkäsittely

Evästeiden avulla kerätyt tiedot säilyvät kerätyssä muodossa tyypillisesti 14 kk. Tietoja ei kuitenkaan käytetä sellaisenaan analytiikkatarkoituksiin, vaan IP-osoitteet peitetään analytiikkaa varten.

Evästeitä voi hallinnoida selaimen asetusten kautta. Huomaa, että valintasi ovat selainkohtaisia, eli sinun tulee tehdä haluamasi valinnat jokaisella käyttämälläsi selaimella erikseen. Esimerkiksi Google Chromessa, Microsoft Edgessä ja Mozilla Firefoxissa evästeet sallitaan/otetaan pois päältä seuraavasti.

Sivustolla käytössä oleva Webanalytiikka-eväste kunnioittaa selaimen: "Do Not Track" -asetusta. Asettamalla selaimen Do Not Track -asentoon eivät webanalytiikan evästeet tallennu enää koneelle. Ennen toimenpidettä selaimen evästeet on tyhjennettävä, jotta ne eivät ole siellä jo valmiiksi.

Sivustolla on niin kutsuttu sosiaalinen laajennus kolmansien osapuolien eli Facebookin, X:n, Instagramin ja YouTuben yhteisöliitännäiseen. Kolmannen osapuolen sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Kaikki rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle tai tietosuojavastaavalle. Pyynnöt on toimitettava kunnan kirjaamoon:

 • Kempeleen kunta, PL 12, 90441
 • Kempele kirjaamo@kempele.fi

Rekisteröidyn tietojen tarkastusoikeuteen ja tiedon oikaisemiseen liittyvät lomakkeet löytyvät kunnan verkkosivuilta tietosuojaselosteiden yhteydestä. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan ennen pyyntöjen toteuttamista.

Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyltä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös rekisteröityä koskevista henkilötiedoissa rekisteröidyn niitä pyytäessä. Tarkastusoikeutta voi käyttää postittamalla tai toimittamalla tarkastuspyyntölomakkeen kunnan kirjaamoon.

Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tällaisesta viivästymisestä syineen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Oikeus tiedon oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Oikaisun lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset tietonsa täydennetyiksi. Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus vaatia tietojen poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot edellyttäen, että jokin tietosuoja-asetuksen artiklan 17 momentin 1 edellytyksistä täyttyy. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, yleistä etua koskevan tehtävän toteuttaminen tai julkisen vallan käyttäminen edellyttää tietojen käsittelyä.

Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa poistamista ja vaatii sen sijaan käytön rajoittamista
 • rekisteröity tarvitsee tietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen.

Rekisterinpitäjä ei saa tällöin enää käyttää tietoja, ellei se voi osoittaa, että käsittelyyn on huomattavan tärkeä ja perusteltu syy.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä siirtämään rekisteröidyn tiedot toiseen tietojärjestelmään toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus siirtoon on vain tilanteessa, jossa käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely toteutetaan tietojärjestelmässä.

Oikeutta siirtoon ei ole tilanteessa, jossa käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi.

Rekisteröidyn valitusoikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle:
 • Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • Ratapihantie 9, 6.krs., 00520 Helsinki / PL 800, 00521 Helsinki 029 56 66777
 • tietosuoja@om.fi
 • www.tietosuoja.fi

Anna palautetta

Voit jättää palautetta verkkosivustosta palautelomakkeella.

Kysy lisää

 • Toni Virtanen,
  toni.virtanen@kempele.fi,
  p. 050 316 9405
 • Tietosuojavastaava, 
  PL 12, 90441 Kempele, 
  tietosuojavastaava@kempele.fi,
   p. 040 6460 232

Lisätietoa