Sisältö

Yrittäjyyskasvatus

 

Kempele on yrittäjämyönteinen kunta, jossa on vuodesta 2006 asti toiminut kunnallinen yrittäjyysluokka Kirkonkylän koululla. Jokaisella yläluokkien luokka-asteella on oma yrittäjyysryhmänsä, johon koko kunnan kuudesluokkalaiset voivat pyrkiä. Oppilaat valitaan luokalle valintakokeen, haastattelun ja todistuksen yhteispistemäärän perusteella. Yrittäjyyttä opiskellaan kaksi tuntia viikossa niin, että 7. luokalla oppitunteja on lukujärjestyksessä kaksi enemmän kuin muilla ja 8.- ja 9. luokalla yrittäjyys korvaa yhden valinnaisaineen.

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja teemat kolmen vuoden aikana voi tiivistää seuraavasti: ”Yrittäjyyskasvatuksen tarkoituksena on kannustaa oppilasta etsimään itse tietoa ja käsittelemään löytämäänsä tietoa. Opinnoissa oppilaalle tarjotaan myös tietoa ja kokemuksia yrittäjyydestä sekä muista työmuodoista. Tarkoituksena on luoda toimintakulttuuri, jossa nuorella on mahdollisuus toteuttaa omia ideoita ja tavoitteita sekä rohkaista kokeilemaan uusia asioita. Näiden pohjalta oppilas saa valmiuksia tehdä tulevaisuuden ratkaisuja. Yrittäjyyskasvatuksen opinnoissa pyritään edistämään yrittäjämäistä asennetta ja luovuutta. ”

Opintojen teemat vuosiluokilla 7-9:

7. luokalla ”Tunne itsesi”

8. luokalla ”Yrittäjyys tutuksi”

9. vuosiluokalla ”Minä yrittäjänä”

Näihin tavoitteisiin pyritään ja näitä teemoja käsitellään monipuolisesti oppitunneilla, koulun ulkopuolisilla tutustumiskäynneillä, pyytämällä vieraita koululle, kummiyritysten kautta sekä erilaisten projektien avulla. Toiminnan tavoitteena on oppilaslähtöisyys, jossa oppilaita kannustetaan itsenäiseen toimintaan, oma-aloitteisuuteen ja vastuunkantoon.

Yrittäjyysluokkien blogit

Yrittäjyysluokat kirjoittavat toiminnastaan blogeja ja seuraavien linkkien kautta pääsee tutustumaan tarkemmin luokkien toimintaan.

http://yrittajyys-luokka.blogspot.com

 

Lomakkeet

1-5 päivän poissaololuvan myöntää ryhmänohjaaja ja pidemmät poissaolot rehtori.

Poissaoloanomus

Lisäopetuksen haastattelulomake

Ap-/ Ip -hakemus

Koulupaikkahakemus

Tilojen käyttöoikeushakemus

TET-todistus

Facebookissa - Kirkonkylän yhtenäiskoulu

marraskuu 2019

matiketopelasu
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8