Yrittäjyyskasvatus

Kempele on yrittäjämyönteinen kunta. Kempeleessä toteutetaan uutta yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmaa, jossa yrittäjyyskasvatuksen polku ulottuu alakoulusta lukioon.

Vuosiluokilla 1. - 4. yrittäjyyskasvatus sisältyy luokanopetukseen, jolloin luokanopettaja toteuttaa omassa opetuksessaan teemoja, jotka mukailevat opetussuunnitelman laaja -alaisten oppimiskokonaisuuksien sisältöjä.

Vuosiluokilla 5.- 7. yrittäjyyskasvatus toteutetaan kerhotoimintana ja 8.- 9. luokilla puolestaan valinnaisaineena. Lisäksi vuosiluokilla 5.- 9. on mahdollisuus toteuttaa vuosiluokkarajat ylittävää yhteistyötä, joka tarjoaa kaikille oppilaille mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen ja työelämään.

Lukiossa on mahdollista joko aloittaa yrittäjyysopinnot tai jatkaa niitä sekä harjoitella käytännössä yrittäjyyttä NY ohjelman puitteissa.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 040 671 3389

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9584

Yhteystiedot

Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.