Oppilaan poissaolojen portaat

Kempeleen kunnan perusopetuksessa on käytössä poissaolomalli, jota on rakennettu eri yhteistyötahojen ja asiantuntijoiden kanssa. Lähtökohtana on, että oppilaan poissaoloihin on parasta puuttua nopeasti ja miettiä yhdessä kotien kanssa kuinka koulunkäyntiä voidaan tukea, jottei poissaolojen kertyminen aiheuta haastetta oppimiseen ja säännölliseen koulunkäyntiin. Mitä kauemmin poissaolot jatkuvat, sitä vaikeampaa kouluun palaaminen on. Kouluilta pyritään olemaan aina yhteydessä huoltajiin selvittämättömien poissaolojen vuoksi. Huoltajien kanssa keskustellen selvitellään ja tarkastellaan poissaolojen taustoja ja syitä, jotta lasta voidaan tarvittaessa tukea oikealla tavalla. Säännöllisten ja jatkuvien poissaolojen suhteen koulut tekevät moniammatillista yhteistyötä oppilashuollon ja sosiaalipalveluiden kanssa. On tärkeää, että kaikki aikuiset voivat osaltaan olla tukemassa kouluun kiinnittymistä ja oppimisen edistämistä parhaalla mahdollisella tavalla.

Oppilaan poissolojen portaat

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 040 671 3389

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9584

Yhteystiedot

Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.