Hoitoaikasopimuksen muutos

Palveluntarpeen muutos -lomake

Kempeleen kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä tuntiperusteinen (h/kk) hoitoaikamaksu, joka perustuu huoltajan valitsemaan palveluntarpeeseen.

Huoltaja valitsee varhaiskasvatushakemukselta palveluntarpeen 1–80 h/kk, 81-150 h/kk tai 151- h/kk, esiopetusikäisen lapsen palveluntarve on 1-80 h/kk tai 81-150 h/kk, jonka pohjalta tehdään asiakasmaksupäätös. Palveluntarve määrittää lapsen käytössä olevan kuukausittaisen hoitoajan.

Päätös tehdään vähintään viidelle kuukaudelle. Palveluntarve voidaan muuttaa tai irtisanoa kesken kauden vain perustellusta syystä (perhe- opiskelu- tai työtilanteen muuttuminen). Palveluntarvetta muutetaan myös, mikäli perhe toistuvasti ylittää valitsemansa hoitoajan.

Muistathan jättää hieman ”pelivaraa”, jotta yllättävät muutokset perheen aikatauluissa eivät johda maksuluokan ylitykseen. Lapsen hoitoajat ilmoitetaan Edlevon kautta etukäteen.