Oppilaat ja osallisuus

Oppilaskuntatyön keskeisenä tavoitteena on ohjata oppilaita osallistumaan ja toimimaan oman lähiympäristönsä viihtyvyyden ja toimivuuden kehittäjinä. Ylemmillä luokilla oppilaat valitsevat luokistaan luottamusoppilaan. Luottamusoppilaan tehtävänä on olla yhdysoppilaana luokkien oppilaiden, oppilaskunnan hallituksen ja opettajien välillä. Luottamusoppilas hoitaa myös luokkansa yhteisiä asioita. Lisäksi koulussa on vilkasta tukioppilastoimintaa. 

Oppilaskunnan muodostavat koulun oppilaat, jotka valitsevat keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen. Oppilaskunnan hallitus käsittelee kokouksissaan koulun oppilaiden tekemiä esityksiä, valitsee niistä toteuttamiskelpoiset ja päättää jatkotoimista. Lisäksi oppilaskunta voi tehdä omia aloitteita liittyen koulun toimintaan.

Oppilaskunnan hallitus valmistelee esitykset kunnan Pikku Parlamentin kokouksiin, joissa heillä on edustus. Oppilaskunnan hallituksen toimintaan osallistuu myös ohjaavia opettajia, joiden tehtävänä on suunnitella toimintaa yhdessä oppilaiden kanssa. Hallitus on mukana suunnittelemassa joitakin koulun merkittäviä tilaisuuksia, esim. ystävänpäivän, vappujuhlan, pikkujoulun, taksvärkkipäivän ja 9. luokkalaisten gaalan. Keräämillään varoilla oppilaskunta osallistuu koulun viihtyvyyden edistämiseen.

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat lukuvuonna 2023-24 Anu Haapala, Heli Haatainen, Lea Huhta, Marko Neitola ja Anne-Maria Tolpanniemi.

Tukioppilas on tehtäväänsä koulutuksen saanut vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaan ei tarvitse olla mallioppilas, mutta hänen pitää olla kiinnostunut tukioppilastoiminnasta.

Tukioppilastoiminnan vapaaehtoisuuden periaatteet näkyvät haluna kantaa yhteistä vastuuta ja toimimisena koko kouluyhteisön parhaaksi. Hän on vaitiolovelvollinen. Vaitiolovelvollisuus ei kuitenkaan tarkoita vastuun kantamista yksin, vaan vaikeiden asioiden jakamista tukioppilasryhmässä luottamuksen periaatteita noudattaen. Keskeisimpiä tukioppilaiden toimintoja ovat uusien oppilasryhmien kummeina toimiminen ja ryhmäytymisen tukeminen oppitunteja pitämällä. Tukioppilaat järjestävät myös erilaisia teemapäiviä, tapahtumia ja tempauksia.

Tukioppilastoiminnan edellytys on koulussa toimiva aikuinen, joka ohjaa toimintaa. Vaikka toiminta onkin nuorten omaehtoista tekemistä, tarvitaan aikuista tukijaksi ja kannustajaksi. Lukuvuonna 2023-2024 koulun tukioppilastoimintaa ohjaavat Ilkka Kivimäki ja Mikko Isomaa.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 040 671 3389

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9584

Yhteystiedot

Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.