Esiopetus

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024-2025

Lukuvuonna 2024-2025 esiopetusta järjestetään vuonna 2018 syntyneille lapsille. Esioppilaalla on oikeus saada esiopetuksen lisäksi esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta (varhaiskasvatuslaki 540/2018 3 luku 12§). Esiopetus alkaa 7.8.2024. 

Kunnalliseen ja yksityiseen esiopetukseen ilmoittaudutaan Kempeleen kunnan verkkosivujen kautta, kohdasta Asioi verkossa. Ketolanperän koulun esiopetukseen haetaan Wilman kautta, ohje, ilmoittautuminen Ketolanperälle alkaa 29.1.

Mikäli tarvitsette esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, täyttäkää hakulomakkeesta Varhaiskasvatustoive- kohta. Ketolanperän koululla ei ole tarjolla esiopetusta täydentavää varhaiskasvatusta, huoltajat voivat halutessaan valita esioppilaille aamu- ja iltapäivähoitoa

Esiopetus on maksutonta ja sitä on tarjolla 19 h/vko. Esiopetus noudattaa koulujen toiminta- ja loma-aikoja.

Apua ilmoittautumiseen 050 316 3737 / maija.junnonaho@kempele.fi

Lisätietoa esiopetuksesta järjestävien päiväkotien johtajilta ja Ketolanperän koulun rehtorilta, sekä täällä.

Kunnallinen esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen tulevan oppilaaksiottoalueen mukaisesti seuraavissa toimipisteissä (joiden lopullinen määrä selviää haun päätyttyä):

Esiopetuspaikka Puhelin Tuleva koulupiiri 1. luokalla
Kirkonkylän päiväkoti 044 4972 234 Kirkonkylän yhtenäiskoulu
Kokkokankaan päiväkoti 050 4636 360 Linnakankaan koulu
Linnakankaan päiväkoti 050 4636 666 Linnakankaan koulu
Ylikylän päiväkoti 040 537 5291 Ylikylän koulu
Santamäen päiväkoti 044 4972 244 Santamäen koulu
Ketolanperän koulun esiopetus               050 316 3742         Ketolanperän koulu (vain aamu- ja iltapäivähoito, täydentävä varhaiskasvatus päiväkodissa)                                     

 

Oppilaaksiottoaluerajat löytyvät sivulta Lähikoulu – Mihin kouluun?.

Lisätiedustelut esiopetusta järjestävien päiväkotien johtajat ja Ketolanperän koulun rehtori.

Esiopetus yksityisissä päiväkodeissa

Yksityisissä päiväkodeissa järjestetään esiopetusta, mikäli riittävä ryhmä syntyy (5 lasta).

Tietoa yksityisistä päiväkodeista Kempeleessä löytyy sivulta Kempeleen yksityiset päiväkodit.

Esiopetuskuljetus

Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetuskuljetukseen seuraavin perustein: Kodin ja esikoulun välinen matka on yli kaksi kilometriä, eikä lapselle ole esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen tarvetta.

 

Apua ilmoittautumiseen 050 316 3737 / maija.junnonaho@kempele.fi